Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Ny miljöbonus till entreprenörer med utsläppssnåla fordon

Under hösten påbörjar Svenska kraftnät upphandlingen av nya underhållsavtal för stamnätsstationer, teknikbodar, ledningar och ledningsgator. Nytt för denna upphandling, och som komplement till de miljökrav som redan ställs, är en ny ”miljöbonus” till entreprenörer som använder fordon med lägre koldioxidutsläpp.

Svenska kraftnät arbetar systematiskt och långsiktigt för att minska verksamhetens klimatpåverkan. Genom att ställa hållbarhetskrav redan vid upphandling kan man göra skillnad och bidra till att miljökvalitetsmålen nås.

Stora upphandlingar öppnar under hösten

De upphandlingar av underhåll som påbörjas under hösten är mycket stora och sker cirka vart femte år. Inför upphandlingen har Svenska kraftnät sett över vilka miljökrav som ska, och kan ställas framförallt när det gäller koldioxidutsläpp från de fordon som ska användas i underhållsarbetet.

– Våra entreprenörers bilar, lätta lastbilar och arbetsmaskiner har stor klimatpåverkan. Nu skapar vi nya möjligheter begränsa koldioxidutsläpp från fordon i våra entreprenader, säger Karolina Viksten, miljökoordinator på Svenska kraftnät.

Mer betalt för entreprenörer med gröna transporter

Svenska kraftnät har sedan tidigare grundläggande miljökrav vilka entreprenörerna ska säkerställa att de möter. Som komplement till dessa krav införs miljöbonusen. Bonusen kan de entreprenörer som kör med fordon som har ett lägre koldioxidutsläpp t.ex. elbilar få.

– Det handlar om ge våra underhållsentreprenörer ett incitament att använda miljöbilar genom att ge en differentierad kilometertaxa där en ”miljöbilspremium” kan debiteras med en högre taxa, säger Ann-Marie Gelius, chef för avdelningen Anläggningar på Svenska kraftnät.


AM_Kar_lasse_bread svk.jpg
Bild: Karolina Viksten, miljökoordinator, Ann-Marie Gelius, chef för avdelningen Anläggningar och Lars Nordén, inköpschef på Svenska kraftnät. Foto: Svenska kraftnät.

Upphandling ett kraftfullt verktyg i hållbarhetsarbetet

Svenska kraftnät ställer miljökrav i 99 procent av det värde som upphandlas. I en stor del av upphandlingarna är det de grundläggande miljökraven som ställs men ett aktivt arbete pågår för att succesivt höja kraven för kommande upphandlingar.

– Det finns en stor potential i offentlig upphandling som verktyg i hållbarhetsarbetet och för att minska verksamhetens totala klimatpåverkan. Genom att ställa högre krav på våra leverantörer, men också värdesätta deras insatser, kan vi göra stora miljövinster, säger Lars Nordén, inköpschef på Svenska kraftnät.

– Vår förhoppning är att det som nu fungerar som en bonus ska ligga till grund för ännu hårdare miljökrav på sikt säger Karolina Viksten.

Uppföljning av krav viktigt

Uppföljning och kontroll av att ställda krav uppfylls pågår under hela avtalstiden, och det gäller även för bonusen.

– Entreprenörerna får en milersättning för de sträckor de kör i underhållsarbetet och som de debiterar Svenska kraftnät. Det innebär att vi ser hur mycket som körs, vilka fordon som används och därmed hur stora utsläpp som genereras, säger Karolina Viksten.

Man följer även upp krav när det gäller till exempel miljöstandard på fordon, ute i fält. Flera entreprenörer uppfyller idag redan de hårdare kraven för vissa fordon.