Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll
Cumhur Sel och Samira Shafie arbetar på Svenska kraftnät och har båda haft rollen som mentor. (Foto: Charlotte Edström)

Omvänt mentorskap sätter fokus på mångfald

Vad händer när en yngre medarbetare är mentor till någon med längre yrkeserfarenhet? Ofta dyker nya perspektiv och idéer upp, något som är värdefullt och utvecklande för både medarbetare och verksamheten i stort. Samira Shafie och Cumhur Sel på Svenska kraftnät har båda haft rollen som mentor och drar flera lärdomar från uppdraget.

Svenska kraftnät stödjer och är verksamma i Qraftsamling - ett återkommande, årslångt förändrings- och ledarprogram som drivs av Energiföretagen Sverige. Genom ett konsekvent jämställdhets- och mångfalds arbete är målet att öka verksamhetens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, både kvinnor och män med olika bakgrunder.

Yngre mentor till yrkeserfarna ger nya perspektiv

Samira Shafie och Cumhur Sel arbetar båda på Svenska kraftnät och deltar i Qraftsamlings mentorprogram i rollen som mentor. Programmet skiljer sig från den traditionella ordningen där mentorn vanligtvis är den med mer yrkeserfarenhet. Genom den omvända ordningen ska de unga mentorerna bidra med nya perspektiv och idéer och ifrågasätta tidigare normer. 

Samira arbetar sedan tre år tillbaka på Svenska kraftnät och är projektledare inom reinvestering och utbyggnad av stamnätet. Cumhurs karriär på Svenska kraftnät började 2011 genom ett konsultuppdrag då han var trainee på Sweco. Året efter blev han erbjuden fast anställning och är idag chef på enheten Kontrollrumssystem som arbetar med drift, förvaltning och utveckling av IT-systemen i kontrollrummet.

Öka mångfalden i branschen

2019 års mentorprogram inom Qraftsamling har handlat om att öka antalet kvinnor och öka mångfalden i branschen, och för första gången bjöds även män in att delta. 

– Jag och min adept träffas en gång i månaden och det är adepten som bestämmer vilka frågor vi ska prata om. Vi har fokuserat mycket på mentorprogrammets inriktning, det vill säga hur kan vi öka antalet kvinnor i vår bransch och hur ökar vi mångfalden? Jag tror vi kommer att se mer mångfald ju fler generationer som kommer in på arbetsmarknaden men det finns ändå mycket vi kan göra idag, säger Cumhur. 

Stort rekryteringsbehov gemensam nämnare

Både Samira och Cumhurs adepter har haft andra yrkesroller än de själva haft. Samiras adept arbetar som verksamhetschef på Mälarö Energi. De har bland annat pratat om branschens rekryteringsbehov.

– Min roll som mentor har varit att dela med mig av mina infallsvinklar, att lyssna och att vara ett bollplank, säger Samira. 

Cumhurs adept arbetar som Senior HR Business Partner på Fortum så samtalen har naturligt kommit in på rekrytering, jämställdhet och mångfald. Många verksamheter och företag i branschen möter samma utmaning i form av ett växande rekryteringsbehov – hur attraherar vi kompetens och nya medarbetare till energibranschen?

– Ett råd jag delat med mig av till min adept är att vi arbetsgivare behöver fånga studenternas intresse tidigare. Ofta börjar man kontakta studenterna när de är inne på sista året av sina studier och då har många redan bestämt inriktning. Jag minns själv hur det var när jag studerade. Vi behöver gå in tidigare i utbildningarna för att informera om vilka möjligheter vi erbjuder studenterna, säger Cumhur.

Värdefulla kontaktnät och nya lärdomar

Samira och Cumhur tar med sig flera lärdomar från mentorprogrammet. Båda beskriver det värdefulla kontaktnät utanför Svenska kraftnät som de fått genom att delta. Men det finns också utmaningar, till exempel att som mentor vara inlyssnande och inte gå direkt in i dialog.

– Det är en utmaning i min roll som projektledare, det har varit mycket lärorikt. En annan lärdom jag också tar med mig från mentorprogrammet är att se utmaningarna från en chefs sida, säger Samira.

Även insikten om hur viktig mångfalden kommer att vara framöver då branschen integreras allt mer med Europa är värdefull.

– Mentorprogrammet har gett mig möjligheten att jämföra hur Svenska kraftnät ligger till i branschen när det kommer till kvinnlig representation och mångfald. Genom åren har Svenska kraftnät arbetat aktivt för en jämställd fördelning mellan män och kvinnor, speciellt på chefsnivåer. Däremot behöver vi arbeta mer med mångfaldhetsfrågor, men det gäller för hela branschen säger Cumhur.