Hoppa till huvudinnehåll

Överenskommelse med tidigare HR-direktör

Med anledning av publicerad artikel om Svenska kraftnät i media: När tidigare HR-direktör Claes Vallin slutade på Svenska kraftnät 2018 gjordes en överenskommelse för att få kontinuitet i förändringsarbetet.

Claes Vallin gick hem i februari 2018 men är anställd och får lön samt har tillgång till tjänstebil fram till februari 2019.

– Denna typ av lösningar görs ibland när arbetsgivare och arbetstagare är överens om att det är det bästa för båda parter. I det här fallet har Claes gjort ett fantastiskt jobb under många år och är väl känd i branschen för att i en mansdominerad bransch ökat andelen kvinnor och unga på myndigheten och skapat en attraktiv arbetsgivare. Svenska kraftnät och Claes Vallin gjorde en överenskommelse eftersom Svenska kraftnät skulle starta ett stort kultur- och organisationsarbete. Claes var 64 år och vi ville ha en kontinuitet i förändringsarbetet och undvika avbrott under rekrytering. Claes är arbetsbefriad med lön i och med att han gick tidigare. Vi fick därmed en bra överlämning och framdrift i kulturarbetet under en intensiv tid, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör.

Media har publicerat en annan version.

– Claes har inte sagt till mig att han ville arbeta till han är 67 år. Han har tvärtom frågat om han kunde få gå i deltidspension före 65, säger Ulla Sandborgh.

Tidigare publicerat

Brister i arbetet mot oegentligheter