Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Rutiner för säkerhetsprövning och inpassering vid anställning har inte följts

En intern kontroll på Svenska kraftnät visar att det finns exempel på att rutinerna för säkerhetsprövning och inpassering vid anställning inte har följts. Men säkerhetsskyddschefens bedömning är att detta inte har fått konsekvenser för säkerheten.

Alla medarbetare registerkontrolleras innan anställning, som en del av säkerhetsprövningen. När registerkontrollen är godkänd får man bland annat kort för inpassering samt tillgång till dator och mejlkonto. Innan registerkontrollen är klar får man inte eget tillträde till lokalerna, som är skyddsobjekt, eller tillgång till våra it-system.

– Det här är de rutiner som gäller, men det finns exempel där man inte har avsatt tillräcklig tid för säkerhetsprövningen. I några fall har personer under en kortare tid haft ledsagare och inte fått tillgång till våra it-system, precis som en vanlig besökare. Jag bedömer att detta inte har fått konsekvenser för säkerheten men det här är inte en bra lösning och vi ska inte göra såhär, säger Erik Nordman, säkerhetsskyddschef.

Medarbetare har haft frågor om personer som rört sig i lokalerna och kontaktat en chef. De aktuella fallen följdes upp.

– Det är bra att vi påminner varandra och kontrollerar att vi alltid följer regelverket. Det förekommer att det finns konsulter som rör sig i huset och det får de när de har säkerhetsprövats. Det förekommer också att besökare går på toaletten eller hämtar kaffe och här behöver vi bli tydligare att ledsagning behöver ske även då, säger Erik.

Olika säkerhetsklassning för olika roller

Det finns olika säkerhetsklasser för olika roller, vilket påverkar säkerhetsprövningen. Vilka roller som är inplacerade i vilken klass är sekretessbelagt och regeringen bestämmer vilka roller som har den högsta säkerhetsklassen (enligt säkerhetsskyddslagen).

– Det har framkommit att vi har placerat personer i fel säkerhetsklass. Men vi har gått igenom med aktuella personer vilken information som de har haft tillgång till och vår bedömning är att de inte har fått information som motiverar högre säkerhetsklass än vad de hade vid tillfället, säger Erik.

Svenska kraftnät kommer att se över vilka tjänster som bör vara inplacerade i den högre säkerhetsklassen utifrån den nya organisationen och en intern säkerhetsanalys.

– Sannolikt kommer vi föreslå till regeringen att besluta att färre tjänster ska ha den högsta säkerhetsklassen då vi bedömer att det är få medarbetare som har behov av det, säger Erik.

– Det är allvarligt att vi inte fullt ut följer våra rutiner kring säkerhetsprövning och inpassering. Vi måste i högre grad göra tydligt vad som gäller och följa upp hur vi agerar, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör.