Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Så hanterar vi sommarens utmaningar

Svenska kraftnät har systemansvaret för el i Sverige. I våra kontrollrum arbetar bland andra våra vakthavande ingenjörer som är med och styr och övervakar elsystemet dygnet runt och ser till att det hela tiden är balans mellan produktion och förbrukning av el i Sverige. Variationen i det svenska klimatet är en av utmaningarna med balanshållningen och varma sommardagar är inget undantag.

Överlastade ledningar när värmen stiger

Ett vanligt förekommande fenomen på stamnätet under sommaren är överlaster. Ledningarnas överföringsförmåga är temperaturberoende och värme gör att den förmågan sjunker. Det kan innebära att vissa ledningar blir överlastade, vilket betyder att de leder för mycket ström.  För att motverka detta finns olika åtgärder att vidta, som att reglera landets elproduktion eller köpa elkraft från våra omkringliggande länder i Norden och Baltikum. En annan åtgärd är att utföra sektioneringar, som innebär att vi från kontrollrummet kopplar om stamnätet på ett sätt som gör att kraften tvingas en annan väg, förbi överlastade ledningar.

För lite rotationsenergi i ett ”lätt” elnät

En annan utmaning under sommaren är att elsystemet bli lätt och mindre stabilt. Anledningen är att elförbrukningen denna tid på året generellt är lägre än normalt samtidigt som kärnkraftsreaktorer brukar vara på revision, med andra ord frånkopplade från stamnätet. Ifall det samtidigt är hög vindkraftsproduktion blir elsystemet än mer ostabilt, vilket beror på att det då är mindre vattenkraftsproduktion anslutet. Det leder, fysikaliskt uttryckt, till mindre rotationsenergi i systemet. Konsekvensen blir att frekvensen, det mått som används för att hålla balansen i elsystemet, blir instabil och att elnätet blir känsligare att reglera.

Skogsbränder

Skogsbränder leder ibland till att Svenska kraftnät får frånkoppla ledningar, vilket minskar överföringsförmågan i elnätet. Svårigheten ligger i att en skogsbrand är oförutsägbar och oviss i hur den utvecklas. En annan utmaning är att få till ett bra samarbete och kommunikation i dessa (ofta) pressade situationer när det är många aktörer inblandade - MSB, räddningstjänst och länsstyrelsen för att nämna några. Samtidigt är informationen om brandens utveckling - i vilken riktning den rör sig, hur stor den är och så vidare - ofta fördröjd med 5-6 timmar.

Åsknedslag orsakar flest störningar på stamnätet

Svenska kraftnät har ungefär 200-250 störning per år i stamnätet och en stor del  orsakas av åska. Störningarna leder dock mycket sällan till avbrott av stamnätets elleveranser. Åsknedslag i ledningarna innebär att de frånkopplas, men eftersom dessa fel oftast är övergående så återinkopplas ledningarna automatiskt på mindre än ett ögonblick.

Hur är det på vintern då?

Här kan du läsa om utmaningarna som kalla vinterdagar bjuder på: https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/drift-och-marknad/vinterns-utmaningar/