Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll
Christina Simón jobbar med marknadsutveckling på Svenska kraftnät. Foto: Svenska kraftnät

Samarbete i fokus när en gemensam europeisk elmarknad tar form

Etableringen av en europeisk elmarknad är ett av de mål som styr hur vi i Sverige förvaltar och driver elnätet och hur vi sätter upp regler för elmarknaden. Svenska kraftnäts Christina Simón berättar om arbetet med att främja den europeiska elmarknaden - ett uppdrag som innebär många utmaningar men också roliga samarbeten.

Allteftersom stamnäten och elmarknaderna i Europa integreras allt mer och graden av förnybar elproduktion ökar, ökar också behovet av samarbete och samordning av nationell energipolitik mellan EU:s grannländer och systemansvariga stamnätsoperatörer.

På Svenska kraftnät arbetar Christina Simón med att främja en väl fungerande svensk, nordisk och europeisk elmarknad. Med en gemensam europeisk elmarknad är den bärande tanken att man ska nyttja de sammantagna resurserna på bästa sätt och utnyttja de förutsättningar och produktionsslag som finns i olika hörn av Europa.

– En gemensam elmarknad skapar möjligheter för gränsöverskridande elhandel i hela Europeiska unionen, med konkurrenskraftiga priser samt trygga, miljöanpassade och driftssäkra lösningar för elförsörjningen i hela Europa, berättar Christina.

Ny lagstiftning tar tid att genomföra

Tillsammans med sina kollegor på enheten Transmission och elmarknad jobbar Christina Simón för att påverka lagstiftningen och de regelverk som styr hur vi förhåller oss till aktörer och andra systemansvariga på elmarknaden.

– Att integrera och bygga ihop en gemensam elmarknad är komplicerat arbete och det kommer titt som tätt ny och ibland överlappande lagstiftning som vi behöver förhålla oss till. Det kräver anpassningar av elmarknadens regelverk och i hur driften och anslutning till nätet ska gå till. Det är spännande hur det knyter ihop olika verksamhetsområden och kompetensområden inom Svenska kraftnät, säger Christina.

Att genomföra och efterleva ny lagstiftning är också ett arbete som tar tid.

– Det kan vara utmanande och frustrerande att det går så trögt men implementering behöver ges tid för att det ska bli bra i slutändan, säger Christina.

Kompromisser leder oss framåt

Christina deltar i flera olika nordiska och europeiska utvecklingsprojekt. Hon konstaterar att det finns både möjligheter och utmaningar med att sitta i ett projekt där nominerade elmarknadsoperatörer och övriga stamnätsoperatörer inom EU är representerade med olika utgångslägen, förutsättningar, intressen och traditioner.

– Vi har på olika håll byggt upp elmarknader och sätt att förse hushåll och industrier med el nationellt. När vi nu fokuserar vi på att etablera en gemensam inre marknad med ett gemensamt mål uppstår det många diskussioner och det behöver kompromissas en hel del. Det är roligt när vi kan enas och hitta vägar framåt så att vi kommer ett litet steg närmare det stora målet. Det ger energi i det här jobbet, konstaterar Christina.

Läs mer om vårt internationella samarbete.