Hoppa till huvudinnehåll

Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft

Den nationella planen för omprövning av vattenkraft ska ge stöd och vägledning i hur vattenkraften ska få moderna miljövillkor. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät fick i januari 2019 i uppdrag från regeringen att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft. Vi skickar nu ut förslaget på remiss och bjuder in berörda till samråd.

Samrådsmötena hålls på följande platser:

  • Stockholm, 15 maj
  • Nässjö, 20 maj
  • Örebro, 21 maj
  • Sundsvall, 27 maj
  • Umeå, 28 maj

Mötena är öppna för alla men kräver föranmälan. Mer information om samråden och länk till anmälan finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats (nytt fönster).

Remissunderlag, samrådsunderlag, information om remissförfarandet och hur man svarar finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats (nytt fönster).

Lämna dina synpunkter senast den 28 juni 2019.

Frågor om samrådsförfarande och remisser besvaras av Havs- och vattenmyndigheten.

Se Havs- och vattenmyndighetens pressmeddelande (nytt fönster).