Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Stamnätet när det åskar

Sommaren är åskans högtid och åsknedslag är den vanligaste orsaken till störningar på stamnätets ledningar. De allra flesta leder ändå inte till några elavbrott. Varför lär du dig här!

Vid ett åsknedslag i ledningen blir det en stor överspänning i elnätet vilket kan leda till ett överslag - en ljusbåge mellan ledning och jord.

– Det innebär enkelt uttryckt att luften leder elektrisk ström mellan ledningen och jordad del, berättar Rosmarie Claesson, kraftsystemingenjör och en av de som turas om att inneha rollen som analysvakt på Svenska kraftnät.

Ett elnät med alternativa vägar och reläskydd

När åskan slår ner i ledningen reagerar så kallade reläskydd som finns i stamnätsstationerna. Ledningen som är drabbad kopplas då ifrån. Reläskydden finns för att minimera fara för personer och skador på stamnätet. Felen kopplas normalt bort på mindre än hundra millisekunder. Ledningen kopplas sedan till igen automatiskt, eftersom cirka nio av tio fel på ledningarna är övergående.

I stort sett hela stamnätet är maskat, det vill säga att det finns alternativa vägar, andra ledningar, för elen.

– Det innebär att ett ledningsfel nästan aldrig innebär något strömavbrott, men kunder med känslig utrustning kan märka störningen i form av en spänningsdipp, berättar Anna Pettersson, även hon kraftsystemingenjör och analysvakt.

Rosmarie_Anna_760x400.jpg

Rosmarie Claesson och Anna Pettersson

Alla störningar analyseras

Ifall felet finns kvar kopplas ledningen ifrån igen. Alla störningar i stamnätet granskas av analysvakter som Anna och Rosmarie. Deras jobb innebär att utreda vad störningen beror på, räkna fram var felet finns och om felet behöver undersökas ytterligare.

De flesta analyser kan göras på kontoret med hjälp av data som hämtas digitalt via utrustning som sitter i våra stationer.

– Varje störning ger oss en möjlighet att se att vår utrustning fungerar som de ska och har rätt inställningar. I de fall vi har äldre utrustning skickar vi ut en entreprenör som hämtar information på plats i stationen, säger Rosmarie.

Hur är det då med ledningar och åska? Är det farligt att stå i en ledningsgata när det åskar?Det är aldrig bra att stå vid höga punkter, som höga träd och stolpar. På Uppsala universitets sida om åska kan man läsa att om man är i en skog när det åskar så ska man leta reda på en plats där träden står glest och huka sig ner.

Läs mer om åska och åsknedslag på Uppsala universitets hemsida.