Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Stenåldersgrav funnen utanför station Kristinelund

Inför alla utbyggnads- eller förnyelseprojekt av stamnätet genomför Svenska kraftnät en mängd utredningar och kartläggningar av närområden. Under sommarens arkeologiska undersökningar inför utbytet av Öresundkablarna påträffades en gravplats från förhistorisk tid. De arkeologiska fynden är en viktig pusselbit i att förstå områdets historia och vilken roll det spelat under tidigare tidseror.

Undersökningarna startade innan sommaren och har pågått fram tills september. Vid de inledande schaktningarna påträffades flera boplatslämningar med härdar och mycket slagen flinta. Redskap i form av skivyxor, tvärpilar och skarpor hittades också på boplatsen tillsammans med spår efter eldstäder och verkstadsplatser. Boplatsen dateras till slutet av äldre stenåldern vilket gör den cirka 7 500 år gammal.

Gravkonstruktion från förhistorisk tid

Vid platsen upptäcktes en gravkonstruktion från förhistorisk tid. Konstruktionen har till att börja med varit rund uppbyggd med en kantkedja av större stenar och mindre stenar innanför. Vid en senare tidpunkt har graven byggts på och istället fått en oval form.

Vid utgrävningen hittades gravar från yngre bronsåldern i gravkonstruktionen, där två av dessa innehåll gravurnor i keramik där kremerade kvarlevor förvarats. Vid en röntgen av urnorna hittades metallföremål och bevarade ben i dem. Bland annat syntes en pincett, en rakkniv och en nål tillsammans med brända ben. I dagsläget är det inte klargjort om stenkonstruktionen har byggts i samband med att gravurnorna placerades i den eller om det har byggts tidigare och återanvänts under yngre bronsålder.

En viktig pusselbit

De arkeologiska fynden vid Domsten ses som en viktig pusselbit i att förstå hur den delen av Skåne användes under förhistorisk tid. Undersökningarna utfördes av Sydsvensk arkeologi. Mer information om fynden finns att läsa på webbplatsen www.sydsvenskarkeologi.se/blogg

Om Öresundskablarna

Öresundkablarna består av två 400 kV kabelförbindelser mellan Kristinelund i och Skibstrupgård i Danmark. Förbindelserna har varit i drift sedan år 1973 respektive 1985. Det äldsta kabelförbandet är nära sin tekniska livslängd och ska bytas ut. Sträckan mellan Sverige och Danmark är cirka 7,5 km lång och arbetet görs i samarbete med Energinet. Nu pågår undersökningar och planeringar inför själva utbytet som ska genomföras våren och sommaren 2020.  

Läs mer om Öresundskablarna på projektets webbplats