Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät avbryter upphandling av effektreserv

Svenska kraftnät har under hösten genomfört en kompletterande upphandling till effektreserven. Då endast en leverantör lämnat in anbud avbryts nu upphandlingsprocessen på grund av bristande konkurrens.

- Vi tyckte att anbudet var dyrt och då det bara fanns en aktör som lämnat anbud var det svårt att bedöma rimligheten i priserna, säger Anna Jäderström, enhetschef på Svenska kraftnät.

Under innevarande vinter, 2019/2020, har Svenska kraftnät kontrakterat 752 MW i effektreserv. Svenska kraftnät har tidigare i höst förlängt ett befintligt avtal om effektreserv på 562 MW med Sydkraft Thermal Power AB fram till och med vintern 2024/2025. Därmed kommer kontrakterad volym elproduktion vara oförändrad fram till 2025. Syftet med den aktuella upphandlingen var att om möjligt komplettera de 562 MW med ytterligare produktionskapacitet. 

- Behovet av en effektreserv kvarstår men det är viktigt att vi säkerställer kostnadseffektivitet i allt vi gör då kostnader för reserver alltid får en effekt på elpriset, säger Anna Jäderström. 

Svenska kraftnät arbetar aktivt för att öka flexibiliteten i kraftsystemet, genom att bland annat öka mängden förbrukningsflexibilitet på alla marknader för balansering. Detta är också en viktig åtgärd för att skapa ett robust och kostnadseffektivt kraftsystem. Och för att möjliggöra framtida upphandlingar fokuserar Svenska kraftnät nu på arbetet med att ta fram nya metoder för effektbristprognoser som tillsammans med ett kommande mål för leveranssäkerhet är en förutsättning för framtida upphandlingar av strategiska reserver.

Fakta om effektreserven

Under mycket kalla vinterdagar kan det tillfälligt uppstå situationer då elförbrukningen överstiger tillgänglig produktion av el. I dessa situationer räcker de tillgängliga resurserna eventuellt inte till och Svenska kraftnät måste då ta till reserver som vi handlat upp i förväg. Det är en strategisk reserv som kallas effektreserven.

Läs mer om effektreserven