Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät på plats i Almedalen

Svenska kraftnät är på plats under den årliga Almedalsveckan i Visby. Vi deltar i panelsamtal och seminarier för att diskutera aktuella energifrågor.

Seminarium där Svenska kraftnät deltar

Seminarium 30 juni:
Ett miljardprogram för elen – minst 100 TWh ny produktion till 2045.
Medverkar från Svenska kraftnät gör Lowina Lundström, divisionschef System.
Arrangör: Uniper
Länk till programmet på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Seminarium 1 juli:
Lansering av Nationella planen vattenkraft. Medverkar från Svenska kraftnät gör Lotta Medelius-Bredhe, tf generaldirektör.
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Länk till programmet på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Seminarium 1 juli:
Hur kan Sverige ta en ledande position i omställningen till fossilfria tunga transporter? Medverkar från Svenska kraftnät gör Per Eckemark, divisionschef Nät.
Arrangör: The Pathways Coalition, Scania, H&M, E.ON, Siemens
Länk till programmet på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Seminarium 1 juli:
Nu samskapar vi framtidens förnybara elsystem. Medverkar från Svenska kraftnät gör Per Eckemark, divisionschef Nät.
Arrangör: Energimyndigheten.
Länk till programmet på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Seminarium 1 juli:
Energieffektivisering och flexibilitet. Medverkar från Svenska kraftnät gör Lowina Lundström, divisionschef System.
Arrangör: Energieffektiviseringsföretagen
Länk till programmet på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Seminarium 1 juli:
Nya utmaningar för svensk energiförsörjning. Medverkar från Svenska kraftnät gör Lowina Lundström, divisionschef System.
Arrangör: SNS – studieförbundet näringsliv och samhälle
Länk till programmet på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Seminarium 1 juli:
Nya roller i ett flexibelt elsystem Swedish smart Grid.
Medverkar från Svenska kraftnät gör Lotta Medelius-Bredhe, tf generaldirektör.
Arrangör: Forum för smarta elnät
Länk till programmet på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Seminarium 2 juli:
Framtiden är elektrisk – ombyggnad pågår. Medverkar från Svenska kraftnät gör Lotta Medelius-Bredhe, tf generaldirektör.
Arrangör: Vattenfall
Länk till programmet på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Seminarium 2 juli:
Kapacitetsbrist i elnäten – nytt problem kräver nytt tänk. Medverkar från Svenska kraftnät gör Niclas Damsgaard, marknadsstrateg.
Arrangör: Energimarkandsinspektionen (Ei)
Länk till programmet på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Seminarium 2 juli:
Kan Sverige vara ett föregångsland i bygget av morgondagens smarta städer? Medverkar från Svenska kraftnät gör Niclas Damsgaard, marknadsstrateg.
Arrangör: Örebro Bostäder
Länk till programmet på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Seminarium 2 juli:
Hus som delar energi – är det möjligt? Medverkar från Svenska kraftnät gör Niclas Damsgaard, marknadsstrateg.
Arrangör: Örebro kommun
Länk till programmet på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Seminarium 2 juli:
Energiomställning och ett framtida fossilfritt Sverige - dröm eller verklighet. Medverkar från Svenska kraftnät gör Per Eckemark, divisionschef Nät.
Arrangör: Microsoft
Länk till programmet på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Seminarium 3 juli:
Ljus i mörker – hur håller lokal vattenkraft igång samhällskritisk infrastruktur. Medverkar från Svenska kraftnät gör Niclas Damsgaard, marknadsstrateg.
Arrangör: Svensk Vattenkraftförening
Länk till programmet på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Seminarium 3 juli:
Hur blir framtidens elmarknad när hubben tagits i drift? Medverkar från Svenska kraftnät gör Niclas Damsgaard, marknadsstrateg.
Arrangör: Dagens industri
Länk till programmet på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Seminarium 3 juli:
Hur ska vi lyckas med omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle om energin inte når fram? Medverkar från Svenska kraftnät gör Per Eckemark, divisionschef Nät.
Arrangör: Region Skåne
Länk till programmet på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)