Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Svenska kraftnät överklagar beslut om koncessioner

Svenska kraftnät har överklagat Energimarknadsinspektionens (Ei) beslut att avslå koncessionsansökningarna för Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö.

I överklagandena yrkar Svenska kraftnät i första hand att regeringen ska ändra Ei:s beslut och bevilja nätkoncession för linjerna.

Svenska kraftnät begär anstånd om att lämna in grunderna till överklagan till den 29 november 2019 i och med att ärendet är komplext och arbetsbelastningen är hög.