Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät tar krafttag i säkerhetsfrågorna

Svenska kraftnät har beslutat att begära tillsyn av Säkerhetspolisen för att säkerställa att brister i säkerhetsskyddet identifieras och åtgärdas.

– Vi vill på allvar få klarhet i och komma till rätta med de brister som framkommit och eventuella ytterligare brister. Det gör att jag tar till en kraftfull åtgärd – jag begär tillsyn av vår tillsynsmyndighet Säkerhetspolisen, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör.

Svenska kraftnät vill att Säkerhetspolisen kommer in i verksamheten och genomför en granskning, vilket innebär att de utreder arbetet med säkerhetsskyddet, bland annat säkerhetsprövningar.

– Jag välkomnar deras slutsatser, de blir ett värdefullt underlag för våra åtgärder. Det är av största vikt att vi upprätthåller förtroendet för Svenska kraftnäts verksamhet. Vi ansvarar för elförsörjningen i Sverige och det får inte finnas några tvivel om att vi har ett tillförlitligt och tillräckligt säkerhetsskydd, säger Ulla Sandborgh.

Åtgärder i arbetet mot oegentligheter

  • Svenska kraftnät har genomfört en internrevision som visat på brister i det förebyggande arbetet mot oegentligheter. En åtgärdsplan är framtagen och beslutas av styrelsen i februari. Uppföljande revision görs i höst.
  • Ärende i visselblåsarfunktion utreds av extern part på uppdrag av chefsjuristen. Rapport blir klar i slutet av januari.
  • Granskning av konsultinköp ska göras av annan extern oberoende part. Upphandling har påbörjats.