Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät testar viktigt stöd för driftssäkerheten

Gasturbiner är en viktig del av den störningsreserv som används för att hantera eventuella störningar i kraftsystemet. Nyligen deltog Svenska kraftnät vid test av en gasturbinanläggning - en av de reserver som används.

Syftet med besöket var att delta vid en provkörning av turbinen och kontrollera att anläggningen uppfyller de krav som ställs – att kunna aktiveras och leverera erforderlig effekt inom 15 minuter.

– Störningsreserven är en viktig stödtjänst för att vi ska kunna hantera eventuella störningar och snabbt återställa elsystemet till normaldrift, så det är viktigt att kontrollera att det vi handlat upp fungerar som tänkt, säger Jesper Nyberg, Svenska kraftnäts processledare för störningsreserven.

Störningsreserven i praktiken

Men vad är då störningsreserven? Svenska kraftnäts störningsreserv används för att snabbt hantera störningar och få systemet i balans igen kortsiktigt vid situationer då bud på reglerkraftsmarknaden saknas eller finns på fel plats. Det kan mycket enkelt liknas vid en reservdunk eleffekt som vid en störning akut kan fylla på kraftsystemet tillfälligt. I praktiken handlar det om långsiktiga avtal med leverantörer som förbinder sig att stötta kraftsystemet med avtalad effektresurs inom 15 minuter.

Idag består störningsreserven av effektresurser en totaltinstallerad effekt på cirka 1450 MW i elområdena SE3 och SE4. Större delen av utgörs av gasturbiner, eftersom de snabbt kan startas och börja producera el.

– För närvarande ingår utöver gasturbiner även vattenkraft och förbrukningsreduktion i störningsreserven, det är möjligt för olika typer av resurser att ingå så länge de uppfyller de tekniska kraven, berättar Jesper Nyberg.

Nya krav innebär nya lösningar

Idag tillgodoser störningsreserven flera nyttor. I och med nya krav i EU:s regelverk, de så kallade nätkoderna och Ren energi-paketet (Clean Energy Package, CEP) förändras nu förutsättningarna. Svenska kraftnät arbetar därför med nya lösningar för att långsiktigt säkerställa de nyttor som störningsreserven bidrar med idag.

I framtiden kommer frekevensåterställningsreserver (Frequency Restoration Reserve, FRR) kontinuerligt upphandlas på en transparent marknadsplats, nära driftdygnet. Tillsammans med övriga nordiska systemoperatörer kommer Svenska kraftnät etablera gemensamma regionala kapacitetsmarknader för både aFRR och mFRR. Kapacitetsmarknaderna är en förutsättning för att säkerställa tillräckliga reserver på ett kostnadseffektivt sätt.

Gemensam förståelse viktigt

Att besöka leverantörer som bidrar till kraftsystemet stödtjänster och reserver, som gasturbinanläggningar, är viktigt.

– Det var ett intressant och värdefullt besök, säger Jesper Nyberg. Att träffa kollegor på ”andra sidan” är viktigt för att skapa en gemensam förståelse för varandras förutsättningar.