Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät undersöker oljeläckande sjökablar

I början av december upptäckte Svenska kraftnät oljeläckage i en av sjökablarna mellan Sverige och Danmark. För att minska läckaget tas kabeln ur drift, istället leds elen över på en reservkabel.

De svenska Öresundskablarna går mellan Helsingborg i Sverige och Helsingör i Danmark och består av fyra kablar, varav en är reservkabel. Tillsammans med de tre danska Öresundskablarna är de en viktig del i elförsörjningen mellan Danmark och Sverige. Den kabel som läcker olja tas därför ur drift och istället tas reservkabeln i drift.

– Detta är gamla och slitna kablar som närmar sig sin tekniska livslängd. Vi har även haft ett mindre läckage i den kabel som nu ska tas i drift. Vi felsöker kablarna och om möjligt ska vi laga kabeln, säger Ann-Marie Gelius, avdelningschef för anläggningar, Svenska kraftnät.

Felsökningen genomförs tillsammans med Energinet som är Svenska kraftnäts motsvarighet i Danmark. Länsstyrelsen i Skåne är informerad liksom kustbevakningen som besiktat området. Inget oljespill har hittills upptäckts och oljetrycket i kablarna är för närvarande normalt.

– Både på den svenska och danska sidan har vi tillfört olja i kabeln för att hålla trycket uppe, men hur mycket som har läckt ut vet vi inte ännu, säger Ann-Marie Gelius.

Denna kabelkonstruktion som är fylld med olja är en gammal lösning och den sista av sitt slag som Svenska kraftnät äger. Sjökablarna i fråga ska bytas ut våren 2020 och förnyelsen är viktig för fortsatt god elförsörjningen mellan Sverige och Danmark.

– Om situationen inte stabiliserar sig och läckaget fortsätter kan det få påverkan på vår möjligt att ha den svenska kabelförbindelsen i drift fram tills kablarna ska bytas ut, säger Ann-Marie Gelius.

Ett sådant beslut skulle påverka driftsäkerheten för elförsörjningen i både Själland i Danmark och i södra Skåne. Svenska kraftnät och Energinet analyserar därför driftläget noga och förbereder åtgärder om ytterligare sjökablar behöver tas ur drift.