Hoppa till huvudinnehåll

Vad innebär Elmarknadshubben?

Under den senaste tiden har det externa intresset för Elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen ökat. I vissa inlägg och debattartiklar förekommer missuppfattningar eller rena faktafel som vi tycker är viktiga att klargöra genom att beskriva vad Elmarknadshubben innebär.

En smidigare elmarknad

Svenska kraftnät fick i uppdrag av regeringen 2015 att utveckla och driva en Elmarknadshubb och möjliggöra en elhandlarcentrisk marknadsmodell på den svenska elmarknaden.

- Elmarknadshubben ska göra det enklare att vara kund på elmarknaden. Den effektiviserar elmarknadens processer, driver digitaliseringen, stimulerar branschen, ökar konkurrensen och skapar möjligheter för nya tjänster på marknaden, säger Lowina Lundström, chef för division System, styrgruppsordförande projekt Elmarknadshubb.

Bakgrunden till initiativet är en vision om en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Idag har Norge och Danmark motsvarande hubbar i drift och i Finland pågår implementering. Hubbar finns även i flera andra europeiska länder.

Elmarknadshubben innebär en central informationshantering av information i form av avtal, kunder och anläggningar, dvs information som idag finns i alla enskilda aktörers olika IT-system. Istället för att information skickas i en ett-till-ett lösning mellan nätägare och elhandlare kommer informationen att utbytas via Elmarknadshubben,

- Dagens marknadsprocesser förenklas betydligt i och med hubben, och det är något som de flesta av branschens aktörer tycker är positivt, säger Lowina Lundström.

Ett isolerat system

Elmarknadshubben är helt isolerad från de IT-system som säkerställer driften av våra elnät. Det finns alltså ingen möjlighet att direkt påverka elförsörjningen genom ett potentiellt angrepp mot hubben. Det är ett viktigt tydliggörande för att undvika missuppfattningar.

- Den ytterst viktiga uppgiften att kunna garantera en hög säkerhet i våra elnät har, som vi ser det, väldigt lite med införande av hubb och elhandlarcentrisk modell att göra. Hubben kommer t ex endast ha begränsad information om mätpunkten för att möjliggöra avtalstecknande. Den kommer inte ha någon möjlighet att kommunicera med och därmed styra elmätarna, säger Lowina Lundström.

I uppdraget som Svenska kraftnät fick skulle särskild hänsyn tas till säkerhets- och integritetsrisker.

- Säkerhetsperspektivet är av högsta prioritet under utvecklandet av den svenska Elmarknadshubben och vi för dialog med flera intressenter kring informationssäkerhet. Säkerhetsperspektivet genomsyrar alla satsningar vi gör, säger Fredrik Gustavsson, biträdande säkerhetsskyddschef på Svenska kraftnät.

Mer om Elmarknadshubben