Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förändringar i transmissionsnätstariffen 2021 främjar flexibilitetslösningar

Svenska kraftnäts styrelse har beslutat om förändringar i transmissionsnätstariffen för att främja flexibilitet och ett effektivt nätutnyttjande. Förändringarna träder i kraft från januari 2021.

Kraftsystemet förändras i snabb takt genom att alltmer småskalig väderberoende produktion ansluts till elnätet samtidigt som annan produktion har avvecklats. Det leder till större variationer i inmatning och uttag och en ökad volatilitet. Det råder också brist på kapacitet i transmissionsnätet i vissa delar av landet. För att hantera energiomställningen genomför Svenska kraftnät stora investeringar i transmissionsnätet för att möjliggöra ökad kapacitet, anslutning av ny produktion och förbättrad integration med angränsande länder. Sammantaget medför detta ett ökat behov för flexibilitet och korrekta styrsignaler i transmissionsnätstariffen för att även i framtiden kunna säkerställa en effektiv utbyggnad och nyttjande av transmissionsnätet.

Möjlighet att teckna summaabonnemang

Mot denna bakgrund införs en möjlighet för nätkunder att teckna summaabonnemang för anslutningspunkter där Svenska kraftnät tidigare nekat ökade abonnemang. Förutsättningen är att det finns anslutningsavtal för punkterna och att det är drifttekniskt möjligt. Ett summaabonnemang innebär att nätkunden ges möjlighet att flytta effekt mellan de olika abonnemangspunkter som ingår i summaabonnemanget. Dessa kommer kunna användas för att lindra situationen i områden där det råder kapacitetsbrist. Förändringen genomförs i den befintliga tariffstrukturen för att relativt snabbt kunna underlätta för de nu framväxande flexibilitetsmarknaderna.

Energiavgiften kommer spegla kortsiktiga marginalkostnader

Dessutom kommer energiavgiften från 1 januari 2021 att spegla de kortsiktiga marginalkostnaderna för nätförlusterna istället för som idag genomsnittliga kostnader. Detta uppnås genom att den så kallade korrektionskoefficienten i energiavgiften tas bort vilket medför att en mer korrekt styrsignal ges till nätkunderna. Förändringen bidrar till ett effektivt nyttjande av nätet eftersom uttag/inmatning som går att styra och som utifrån dagens modell sker på felaktiga grunder kan undvikas och de totala överföringsförlusterna och därmed kostnader kan minskas. Förändringen medför ingen ökad kostnad för kundkollektivet men en omfördelning mellan energi-och effektavgiften och därmed mellan olika nätkunder. Utfallet för den enskilda nätkunden beror på abonnerad effekt, uttag- och inmatningsmönster och var i landet anslutningspunkten finns. Generellt sett kommer kostnaderna för inmatning i norr och för förbrukning i söder att öka och vice versa.

Förändringarna genomförs i dagens tariffstruktur men Svenska kraftnät driver även en parallell översyn av tariffen med målsättningen att se över hela transmissionsnätstariffen.