Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu finns ett förslag till ny föreskrift för förbrukningsfrånkoppling med tillhörande konsekvensutredning att ta del av. Förslaget är framtaget för att anpassa den befintliga föreskriften till dagens kraftsystem och den europeiska förordningen (EU) 2017/2196.

Förändringarna gäller de delar av föreskriften som behandlar automatisk förbrukningsfrånkoppling (SvkFS 2001:1), kallad AFK. Förslaget på föreskrift med tillhörande konsekvensutredning har arbetats fram under våren.

- Vi har tittat på hur föreskriften behöver förändras och sedan analyserat möjliga tillvägagångssätt. Vi har hela tiden vägt olika alternativ och deras konsekvenser mot varandra, något vi återger i konsekvensutredningen, berättar Svenska kraftnäts projektledare Emilia Helander.

Emilia Helander, projektledare Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät har under arbetets gång förankrat och haft dialog med en referensgrupp där regionnätsägarna, utvalda större lokalnätsägare samt Energiföretagen deltagit med sina perspektiv och synpunkter på föreskriftens nya utformning.

- Dialogen med nätägarna och Energiföretagen har varit mycket värdefullt för oss i arbetet med att revidera föreskriften. Deras inspel på olika ställningstaganden har hjälpt oss att ta fram det nuvarande förslaget, säger Emilia.

Ta del av förslaget

Ta del av förslaget till ny föreskrift här: Remiss: Ny föreskrift för förbrukningsfrånkoppling (.aspx) Ladda ner

Om automatisk förbrukningsförkoppling

Automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK) kan snabbt träda i kraft om det plötsligt uppstår en brist i elförsörjningen, till exempel på grund av ett fel som leder till att flera stora kraftverk måste frånkopplas. Sådana förlopp sker sekundsnabbt, vilket gör det omöjligt att använda manuella åtgärder. Obalansen mellan elproduktion och förbrukning leder då till att frekvensen snabbt sänks i nätet. Om frekvensen sjunker under 48,8 Hz så utlöses AFK.

Enligt nuvarande föreskrift ska elnät direkt anslutna till transmissionsnätsstationer i södra Sverige (elområdena SE3 och SE4) ska ha utrustning för AFK. Även elpannor och värmepumpar som finns i södra Sverige, med lägst 5 MW effekt, ska ha utrustning för AFK (och frånkopplas vid 49,4 Hz).

Enligt EU-kommissionens förordning (EU) 2017/2196 ska en uppdaterad automatisk förbrukningsfrånkopplingsfunktion, som uppfyller de nya kraven, vara implementerad senast den 18 december 2022.