Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Marie Sandahl
Marie Sandahl, verksamhetsarkitekt på Svenska kraftnät

Gemensam nordisk modell balanserar framtidens kraftsystem

Elektrifieringen i samhället ökar och transmissionsnäten i Europa integreras allt mer. För att hantera förändrade förutsättningar för driften av kraftsystemet och möta nya europeiska krav utvecklar Svenska kraftnät tillsammans med de övriga nordiska systemoperatörerna en ny modell för balansering.

Sverige, Norge, Finland, Danmark och Åland sitter ihop i samma växelströmsnät och bildar ett synkront system. Det innebär att länderna tillsammans håller frekvensen 50 Hz, vilket motsvarar ett system i balans - ett system där det produceras lika mycket el som det förbrukas.

Energiomställningen för med sig nya förutsättningar för kraftsystemet, med mer väderberoende produktion som vind- och vattenkraft. För att kunna hantera effekterna av omställningen och samtidigt möjliggöra en europeisk marknadskoppling utvecklar Svenska kraftnät tillsammans med de nordiska systemoperatörerna en omfattande förändring av driften av kraftsystemet genom att införa en gemensam nordisk balanseringsmodell – NBM.

– NBM ska säkerställa nödvändiga uppdateringar av balansmarknadens design och utveckla och implementera nya marknader, operativa processer och tillhörande IT‑verktyg som behövs i det framtida kraftsystemet, berättar Marie Sandahl, verksamhetsarkitekt inom NBM på Svenska kraftnät.

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Frekvensen är ett mått på hur väl balansen hålls. De nordiska elsystemen är utformade för en jämn frekvens på 50 Hz.

Stora IT-investeringar

Svenska kraftnät har tillsammans med norska Statnett särskilt ansvar för att leverera gemensamma tjänster och IT-lösningar för NBM till de nordiska systemoperatörerna. Utvecklingen sker inom det gemensamt ägda utvecklingsbolaget Fifty AS. För systemoperatörerna medför förändringarna en snabbt ökande mängd data och en övergång till automatiserade processer, något som är nödvändigt i och med att kraftsystemet blir allt mer komplext.

– NBM innebär en stor förändring för den operativa verksamheten på Svenska kraftnät. I det vi ska åstadkomma måste operativa processer, marknadsdesign och IT-lösningar vara en helhet, säger Marie Sandahl.

Från manuell hantering till automatiserad

För att möjliggöra övergången till nya marknadslösningar som 15 minuters avräkningsperiod och anslutning till de europeiska balanseringsplattformarna MARI och PICASSO är det nödvändigt att automatisera driftkritiska processer. En del av utmaningen ligger i att automatisera det som operatörerna idag gör manuellt baserat på sin erfarenhet och uppfattning av situationen. Exempel på IT-lösningar som behöver tas fram är obalansprognos, elektroniska avrop och Activation Optimization Function, som avgör vilka bud som ska avropas på marknaden baserat på tillgänglig kapacitet och samhällsekonomi.

Dialogen central för att nå målen

Programmet sträcker sig över flera år och tidplanen för genomförandet av NBM är beroende av flera godkännandeprocesser från de nordiska och europeiska tillsynsmyndigheterna. Flera av förändringarna som kommer med NBM är reglerade av europeiska regelverk och påverkar även de flesta marknadsaktörer, som kommer att behöva ändra delar av sin verksamhet.

– Förutom den kontinuerliga kontakten med de svenska intressenterna på marknaden har en nordisk referensgrupp bildats med marknadsaktörer och branschorganisationer från Sverige, Danmark, Finland och Sverige. En väl fungerande dialog med marknadsaktörer och tillsynsmyndigheter är verkligen central i arbetet, säger Marie Sandahl.

Läs mer:

Balans i kraftsystemet avgörande

Som systemansvarig transmissionsnätsoperatör ansvarar Svenska kraftnät för att alla delar i det svenska kraftsystemet ska samverka driftsäkert i alla drifttillstånd och att det alltid ska vara balans mellan produktion och förbrukning.

Balansering innebär att det hela tiden, varje timme, varje sekund dygnet runt, måste tillföras lika mycket el som det konsumeras för att kraftsystemet ska fungera. För att täcka skillnaderna mellan planerad och faktisk produktion och förbrukning under varje sekund i realtid under den så kallade drifttimmen, gasar och bromsar Svenska kraftnät kraftsystemet i kontrollrummet med hjälp av automatiska och manuella reserver.

Vad gör vi för att balansera?

Före drifttimman – Säkerställa rätt reserver

  • Göra prognoser
  • Meddela nätkapacitet
  • Handla upp reserver på kapacitetsmarknad
  • Ta in planer från balansansvariga

I realtid – Aktivera reserver

  • Aktivera reserver på energimarknad
  • Kompensera för problem med nätkapacitet

Efter drifttimman – Avräkna

  • Betala för köpt kapacitet och energi
  • Ta betalt för obalanser