Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kraft 2020: Kraftsystemets bidrag till de klimatpolitiska målen

Ett säkert och flexibelt kraftsystem är en förutsättning för att nå de klimatpolitiska målen. Det konstaterar Per Eckemark, chef för Svenska kraftnäts nätdivision, som den 2 september deltar på konferensen Kraft 2020 för att tala om framtidens kraftsystem.

Svenska kraftnäts konferens Kraft samlar varje år ledande aktörer från flera branscher för samtal, debatt och kunskapsutbyte. Per Eckemark deltar tillsammans med Lowina Lundström, chef för Svenska kraftnäts systemdivision, under rubriken "Kraftsystemets bidrag till de klimatpolitiska målen".

Under konferensen kommer bland annat den pågående omställningen av kraftsystemet – som följer av såväl politiska beslut som utveckling av ny teknik, nya användarmönster och helt nya användningsområden för el – att diskuteras.

– Det finns övergripande trender i samhället som påverkar utvecklingen av kraftsystemet; en handlar om att göra energiproduktionen till 100 procent förnybar och den andra är självklart den fortsatt ökade elektrifieringen, säger Per Eckemark och fortsätter:

– Tillgång till el är en förutsättning för samhällsutvecklingen i stort. Vi ser också kraftiga satsningar på elektrifiering av transporter och en basindustri med ambitionen att skapa en helt CO2-fri produktion vilket ställer allt högre krav på effekttillgång och kapacitet i kraftsystemet.

Kraftigt ökad investeringstakt avgörande

Energi- och klimatpolitiken tillsammans med förbrukningsökningar och ett förnyelsebehov av nätet utgör de största övergripande drivkrafterna för nätinvesteringarna idag och under överskådlig tid. Svenska kraftnät planerar att investera över 60 miljarder kronor i nätet de kommande tio åren.

Det senaste året har Svenska kraftnät genomfört och startat upp flera stora investeringar vilka är nödvändiga för att kunna möta kraven som följer av ett förändrat energisystem. Centralt för nya investeringar i transmissionsnätet är även anslutning av ny elproduktion som till största del består av ny vindkraft. På Kraft 2020 lägger Per Eckemark fokus på hur Svenska kraftnät jobbar för att möjliggöra energiomställningen, där en av förutsättningarna är att hålla den planerade investeringstakten i det ständigt ökande antalet projekt.

Digital konferens

Kraft 2020 genomförs för första gången digitalt. Publiken deltar via skärm och samtalen livesänds från en studio.

– Kraft 2020 är ett viktigt forum som ger oss möjlighet att träffa många olika intressenter. Det känns väldigt roligt att kunna genomföra konferensen även i år, i ett digitalt format. Det kan säkert ge fördelar som att det blir tillgängligt för flera och även underlätta dialog med flera deltagare, säger Per Eckemark.

Övriga deltagare på Kraft 2020 är bland andra Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.