Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Thomas Ärlemo

Kraftsystemet utvecklas och förändras – läs om aktuella utmaningar och åtgärder

Få en överblick av kraftsystemet och lär dig mer om det pågående arbetet för att möta samhällets behov av el. I Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan kan du läsa om den pågående omställningen av kraftsystemet som följer av såväl politiska beslut som utveckling av ny teknik, nya användarmönster och helt nya användningsområden för el.

För vem är Systemutvecklingsplanen?

– Systemutvecklingsplanen är egentligen framtagen för hela energibranschen men är även relevant för den som är intresserad av att förstå mer om hur kraftsystemet fungerar. Den beskriver de stora tekniska utmaningarna men förklarar även varför vissa delar är så viktiga för driften av systemet till exempel frekvenshållning och balansering, säger Vanja Lindvall på Svenska kraftnät som projektlett arbetet med planen.

Vad innebär förändringarna i kraftsystemet?

Energieffektiva och miljöanpassade lösningar är en viktig del för att nå de energi- och klimatpolitiska målen, både på nationell som europeisk nivå. I och med att energislag och elproduktion förändras skapas nya förutsättningar för driften av kraftsystemet. Samtidigt ser samhällets förbrukning av el annorlunda ut idag än för bara några år sedan. En ökad elektrifiering i form av till exempel en ökande andel elbilar påverkar. Men även en basindustri med ambitionen att lämna beroendet av fossila bränslen ställer allt högre krav på effekttillgång och kapacitet i kraftsystemet.

Precis som i andra stora komplexa system skapas utmaningar när förutsättningarna ändras.

– Det tar tid att göra förändringar i kraftsystemet. Det gör att vi behöver arbeta tillsammans med branschens övriga aktörer och samhället i stort för att komma fram till vilka förväntningar som är realistiska och vilka åtgärder som behöver göras, säger Magnus Danielsson som arbetar med strategiska nätutvecklingsfrågor på Svenska kraftnät och är medförfattare till planen.

Elens infrastruktur måste tidigt in i den långsiktiga samhällsplaneringen

Det finns mycket att vinna på tidig planering. Även samplanering aktörer emellan är nödvändig för att samhällsutvecklingen ska kunna ske så effektivt som möjligt.

– Kommuner måste planera för elförsörjning mycket tidigare än vad som ofta görs idag, den måste in precis som övrig infrastruktur i byggplaner. I första hand behöver diskussionen ske med de lokala och regionala nätbolagen men för större regioner, som storstadsområdena, behöver också Svenska kraftnät och transmissionsnätet vara en del av planeringen, säger Magnus Danielsson.

Behov av ökad nätkapacitet och lokal elproduktion

De närmaste 10 åren planerar Svenska kraftnät att investera ca 70 miljarder kronor. Utöver att möta behovet av ökad kapacitet i näten är det mycket viktigt att samhället har tillräcklig tillgång till effekt genom lokala produktionskällor.

Många olika sorters lösningar behövs och samverkan är avgörande. Som exempel pågår det i Stockholm och Malmö antal satsningar som innebär att regionnätsägarna begränsar sina uttag genom att säkerställa att befintliga produktionsanläggningar i området förblir tillgängliga och producerar el under de högsta förbrukningsperioderna. Dessa initiativ bidrar till att hantera utmaningarna med de ökade elbehoven lokalt och är en viktig del av lösningen.

Ny nordisk balanseringsmodell

Förutsättningarna för effektiv balansering av det nordiska kraftsystemet förändras i och med att vi rör oss mot en grön, integrerad och harmoniserad europeisk elmarknad. Nu pågår arbetet med att realisera en ny nordisk balanseringsmodell. En viktig drivkraft är att säkerställa integration av förnybar energi och möjliggöra en europeisk marknadskoppling av balansmarknaderna.

Läs mer om utvecklingen av kraftsystemet i Systemutvecklingsplanen (pdf, 29,1 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Om Systemutvecklingsplanen

För att ge en aktuell bild av kraftsystemet i en tid av snabb förändring publicerar Svenska kraftnät vartannat år en systemutvecklingsplan som också innehåller vår 10-åriga nätinvesteringsplan. Den beskriver kommande investeringar och utbyggnadsplaner för det svenska transmissonsnätet (stamnätet).

I december 2019 publicerade Svenska kraftnät en statusuppdaterad systemutvecklingsplan som beskriver de utmaningar och lösningar som det svenska kraftsystemet redan upplever och som förväntas öka i framtiden.