Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Långsiktiga samhällsrelationer viktiga för investeringspaket NordSyd

Svenska kraftnät bygger ut och förstärker transmissionsnätet för el. Genom investeringspaket NordSyd kommer vi bland annat kunna möta de ökade behoven av kapacitetsöverföring från norr till söder. Att samarbeta och föra en tidig dialog med andra samhällsaktörer är avgörande i det arbetet. Under utredning för Uppsalaområdet inom investeringspaket NordSyd samverkar vi nära med bland andra Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala och Uppsala kommun och det upphör inte bara för att vi inte kan ses.

Under det senaste året har utredningar inom Svenska kraftnäts investeringspaket NordSyd drivits framåt och i höst startar flera av projekten upp, bland annat i Uppsala. Inom utredningen för Uppsala har hinderanalyser gjorts. Man har även tittat på vilka lösningar som är möjliga för att möta kapacitetsbehovet i Uppsala med omnejd. En stor framgångsfaktor för utredningen har varit den dialog med Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala och Uppsala kommun som arbetats fram under året, och den upphör inte bara för att parterna inte kan ses i verkligheten.

sied.jpg

- Vi har träffats flera gånger och vi ger även kontinuerligt uppdaterad information om hur det går med utredningen. Med en redan etablerad relation har det varit enkelt att gå över till digitala möten, säger Sigrid Eddegren, framkomlighetsspecialist på Svenska kraftnät utredningen för Uppsala-åtgärderna i NordSyd.


Stormöte om status, tidplan och nuläge

Nyligen träffade Svenska kraftnät representanter från Länsstyrelsen Uppsala län, Uppsala kommun och Region Uppsala vid ett digitalt stormöte. På agendan stod status och tidplan för utredningen i Uppsala men också en dragning om det nuvarande kapacitetsläget för Uppsala med omnejd.

kill.jpg

- Det är viktigt att vi tidigt får förståelse och input från samhällsaktörer i våra utredningar, säger Kristian Lilliesköld, utredningsledare på Svenska kraftnät för Uppsala-benet i Nordsyd.

- Vi har ömsesidigt fått en bra inblick i våra respektive processer och behov och kunnat förbereda oss på kommande utmaningar i projekten. En annan stor fördel att är redan under utredningen ha etablerat kontaktpersoner som kommande projekt kan förvalta vidare.


Redan från start hade utredningen identifierat behovet av att säkerställa att samhällsaktörerna förstår behovet och anledningen till att vi har startat en utredning. Vi har också kunnat dela med oss av våra processer och i vilka skeden de förväntas vara delaktiga. Exempelvis om vid vilka tidpunkter de kan bistå med information om sådant som kan påverka framkomligheten i utredningsskede och vara tydliga med att det är först i myndighetsdialog och samråd som de kan lämna yttranden på vårt arbete.


- Även om alla parter är måna om att komma vidare så snabbt som möjligt är det också viktigt att förberedelsearbetet får ta den tid som behövs, även om det ibland kan kännas frustrerande. De olika samhällsaktörerna är viktiga för oss i det arbetet säger Sigrid Eddegren och vi uppskattar mycket det engagemang som de har visat.

Analys över viktiga riks-, natur- och kulturintressen

I den tidiga dialogen har utredningen kunnat få ta del av underlag i form av en analys över viktiga riks-, natur- och kulturintressen som kan påverka möjligheterna för oss att placera ledningar och har även kunnat få information från kommunen om planer som inte ännu är beslutade och därför inte syns i öppna kartlager eller framgår av information på kommunens hemsida.

- Att kunna ta del av dem redan nu gör vårt underlag till projekten blir bättre, säger Sigrid Eddegren.

Utredningen för Uppsalaområdet inom NordSyd planeras att vara klar till hösten 2020. Därefter delas åtgärderna upp i projekt som startar löpande. Alla åtgärderna för Uppsala-paketet inom NordSyd beräknas vara färdigställda år 2030.

 

Om NordSyd

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar. Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 53 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.