Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Leif Pettersson
Leif Pettersson, chef för strategisk utveckling. Foto: Therése Sandström.

Mer branschsamverkan behövs för att tydliggöra roller och ansvar

Det sker stora förändringar i kraftsystemet och i regelverk. För att på kort och lång sikt säkerställa en god leveranssäkerhet är det viktigt att göra det tydligt att alla kraftsystemets aktörer har en roll att spela.

Utvecklingen i samhället går snabbt samtidigt som det tar tid att göra förändringar i kraftsystemet. För att möta kraftsystemets kommande utmaningar, och sätta realistiska förväntningar och åtgärder, behöver branschen och andra relevanta aktörer arbeta tillsammans.

Att bibehålla ett leveranssäkert kraftsystem är en gemensam uppgift för branschens aktörer där en hög grad av samverkan behövs. Svenska kraftnät behöver tillsammans med elsektorn utveckla ännu bättre former för dialog och samverkan.

- Vi behöver skapa förutsättningarna så att vi tillsammans med branschen kan arbeta för bättre processer för att säkerställa fortsatt samhällsutveckling samtidigt som vi arbetar för en säker elförsörjning, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät har under 2019 startat ett initiativ med målet att göra det klart och tydligt vad vårt uppdrag, vår roll, vårt ansvar och våra befogenheter är, dels som ägare av transmissionsnätet och dels som systemansvarig för det svenska kraftsystemet.

- Vi vill i dialog med övriga aktörer i kraftsystemet vara tydliga med vår tolkning och vår ståndpunkt av vilka roller, ansvar och befogenheter de olika aktörerna har i kraftsystemet, säger Leif Pettersson, chef för strategisk utveckling.

Syftet är att öka samverkan och skapa en effektiv relation och kommunikation inom branschen för att tillsammans kunna möta kommande utmaningar och genomföra nödvändiga förändringar. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med branschen under de kommande åren.

Om Systemutvecklingsplanen

För att ge en aktuell bild av kraftsystemet i en tid av snabb förändring publicerar Svenska kraftnät vartannat år en systemutvecklingsplan som också innehåller vår 10-åriga nätinvesteringsplan. Den beskriver kommande investeringar och utbyggnadsplaner för det svenska transmissonsnätet (stamnätet).

I december 2019 publicerade Svenska kraftnät en statusuppdaterad systemutvecklingsplan som beskriver de utmaningar och lösningar som det svenska kraftsystemet redan upplever och som förväntas öka i framtiden.