Hoppa till huvudinnehåll

Ny lagstiftning om överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Den 1 januari 2021 kommer säkerhetsskyddslagstiftningen att kompletteras med nya bestämmelser som gäller överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Ändringarna gäller de företag i elförsörjningen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

För att stärka skyddet av Sveriges säkerhet har regeringen föreslagit åtgärder för en bättre kontroll av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Åtgärderna innebär ett antal nya krav som riktas mot den som vill sälja eller på annat sätt överlåta säkerhetskänslig verksamhet.

De nya kraven gäller om ni planerar att sälja eller på annat sätt överlåta

  • hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten,
  • egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Läs mer om den nya lagstiftningen på sidan Ny lagstiftning om överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet.

Förändringarna i säkerhetsskyddslagen

Svenska kraftnät vill uppmana alla företag i elförsörjningen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att ta del av de nya kraven i sin helhet.

Lag (2020:1007) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) (pdf, nytt fönster)

Förordning (2020:1008) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) (pdf, nytt fönster)

Kontakt

Om ni har frågor om detta är ni välkomna att höra av er till, e-post: sakerhetsskydd@svk.se.