Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya systemlösningar bidrar till ett driftsäkert kraftsystem

Energiomställningen för med sig nya förutsättningar för kraftsystemet. Med mer väderberoende produktion krävs nya lösningar för att även fortsatt upprätthålla systemets driftsäkerhet. Ett exempel på en sådan lösning är att kärnkraften, som tidigare körts som baskraft, nu går över till att bli en flexibel kraftkälla.

Svenska kraftnät ansvarar för att vi har ett driftsäkert kraftsystem. Det innebär bland annat att produktion, nät och förbrukning samverkar.

I maj 2018 fick Ringhals reglera ner sin produktion på grund av överfrekvens, det vill säga att transmissionsnätet fick för hög belastning. Situationen uppstod på grund av en kraftig vårflod i kombination med att vindkraften producerade mer el än planerat. Dessutom var exporten i flera av Sveriges utlandsförbindelser begränsad. Det bidrog till att frekvensen ökade så mycket att den hamnade utanför tillåtna driftsgränser.

Tack vare att Ringhals kärnkraftreaktor minskade produktionen säkrades kraftsystemets driftsäkerhet den gången. Men det blev tydligt att Svenska kraftnät måste hitta nya lösningar för att säkra den även i framtiden.

Ny marknadsbaserade lösningarna för nedreglering

Under förra året jobbade Svenska kraftnät tillsammans med Ringhals för att skapa förutsättningar en marknadsbaserad lösning där aktörerna kan buda in mer marknadsbaserade bud, så kallade mFRR-bud. Nu är arbetet slutfört.

 - Genom samarbete med externa parter kan vi nyttja de befintliga kärnkraftsanläggningarna på ett smartare sätt. Fler aktörer budar nu in nedregleringsbud, det vill säga att de vid behov tillfälligt minskar på produktionen. Det skapar ett driftsäkrare system, säger Maja Lundbäck, förändringsledare på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät får in buden som läggs i budlistan där budens sedan aktiveras när kraftsystemet har behov av balansering.

Svenska kraftnät och Ringhals samarbetar för att hantera överfrekvens

Förutom de marknadsbaserade lösningarna inför Svenska kraftnät tillsammans med Ringhals ytterligare åtgärder för att säkerställa driftsäkerheten. Nu har Ringhals skrivit på ett avtal som innebär att de ska hantera överfrekvens utanför normaldrift.

 - Att börja använda befintliga aktörer på ett effektivare sätt för att säkerställa att kraftsystemet körs driftsäkert är ett viktigt steg. Det är centralt att allt fungerar effektivt nu när kraftsystemet genomgår stora förändringar och att det går att hantera oförutsedda situationer, säger Maja Lundbäck.

Läs mer här:

Systemutvecklingsplan 2020-2029 Öppnas i nytt fönster

Kärnkraftens roll i kraftsystemet (2019) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Nedreglering säkrade driften av kraftsystemet Öppnas i nytt fönster

 

Ordlista

mFRR: stödtjänst för manuell frekvensåterställning

överfrekvens: beror på att produktionen har varit större än förbrukningen under en tid. Blir överfrekvensen stabil är det balans i systemet.

nedreglering: en kraftproducent som minskar sin elproduktion

driftsäkerhet: förmåga hos varje del (produktionsanläggning och de olika näten) i kraftsystemet att upprätthålla säker drift, att bibehålla normalt tillstånd eller att snabbt återgå till normalt tillstånd, definierat av olika kriterier.