Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Öppet för fler elbörser i Sverige

I Sverige är det nu möjligt att genomföra handel med el på fler börser än NordPool. Norden blir den andra regionen i Europa att implementera EU-förordningen CACM, som öppnar upp för mer konkurrens. Svenska kraftnät har varit med och gjort de tekniska förutsättningarna möjliga.

Nu kan fler börser ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att bli nominerade elmarknadsoperatörer i Sverige. Svenska kraftnät har tillsammans med sina nordiska motsvarigheter arbetat i flera års tid med att göra elmarknaden redo för mer konkurrens. Allt enligt EU-förordningen CACM (Capacity Allocation and Congestion Management, på svenska; förordningen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning), från 2015.

Dagen-före-marknaden redo

Den fysiska handeln med el sker framför allt på två marknader: intradagsmarknaden och dagen-före-marknaden. På intradagsmarknaden blev det möjligt att handla på fler börser i april 2020. Nu blir det möjligt att handla på fler börser även på dagen-före-marknaden.

Malin Stridh, chef för elmarknad och Dan Atsmon, elmarknadsutredare på Svenska kraftnät har tillsammans med sina kollegor på avdelningen för elmarknad arbetat i över tre år med att göra Svenska kraftnäts system och dagen-före-marknaden redo för förändringen med fler elbörser.

- Ett digert arbete fram till driftsättning som skett i samarbete med våra nordiska kollegor, konstaterar Malin Stridh.

- För Svenska kraftnäts dagliga verksamhet blir det inte så stor skillnad, men det har varit ett omfattande arbete att förändra processer och våra datasystem som ligger till grund för dagen-före-marknaden. Vi ser till att elens marknadskoppling fungerar precis som förut, den stora skillnaden är att vi får information om marknadsutfallet från nya system, berättar Dan Atsmon.

Fler dataflöden att hålla koll på

För att ta emot data från fler nominerade elmarknadsoperatörer, även kallade NEMO:s, behövdes det nordiska systemet göras om från att hantera dataflöden från en aktör, till att hantera dataflöden från flera.

- Vi har tagit fram processer och rutiner för att göra det möjligt, hur marknaden ska fungera och vad vi gör om någon del inte fungerar. Vi har behövt förändra flera av våra IT-system som behandlar datan från och till elbörsen. Våra kontrollrumsrutiner som behövt anpassas lite, och självklart har vi behövt testa allt innan sjösättning, berättar Dan Atsmon vidare.

Svenska kraftnät berättar hur mycket el som kan säljas

Hur mycket el som kan säljas och köpas på elbörsen är begränsat av hur mycket överföringskapacitet som finns tillgänglig – den informationen tillhandahåller Svenska kraftnät till börserna. Börserna matchar sedan köp- och säljbud i en daglig auktion med hänsyn till tillgänglig överföringskapacitet. Utfallet, elområdets priser och flöden mellan elområden för varje timme, kommer sedan tillbaka till Svenska kraftnät som hanterar balansen i kraftsystemet.

- Det finns många börser i Europa men alla delar samma back-end-system. Därför spelar det ingen roll vilken börs man handlar på. Konkurrensen i pris handlar om kostnaden för att handla och vilken service börserna kan erbjuda, säger Dan Atsmon.

- Implementeringen är en viktig milstolpe vi nu har lyckats leverera, säger Malin Stridh.

Hittills har Energimarknadsinspektionen gett grönt ljus till tre nominerade elmarknadsaktörer att verka i Sverige: EMCO (tidigare Nordpol spot), Nasdaq och EPEX SPOT. De elmarknadsaktörer som idag är aktiva är EMCO och EPEX SPOT, Nasdaq kommer ansluta sig vid ett senare tillfälle.