Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Oskar Engblom. Foto: Therése Sandström

Oskar, hur bedöms samhällsnyttan av en kraftledning?

När Svenska kraftnät fattar beslut om vi ska bygga en ledning eller inte, ingår en samhällsekonomisk analys i underlaget. I den vägs minskade utsläpp och elmarknadsnytta mot intrång i landskapsbild och olägenheter för boende. Oskar Engblom är kraftsystemanalytiker och arbetar med analyserna.

– Vi kan ha ett ledningsalternativ som skulle öka leveranssäkerheten och minska prisskillnaden mellan elområden, men investeringskostnaden är helt orimligt hög eller förbindelsen innebär stor påverkan på människors boende - då måste vi väga dessa mot varandra. Vi ska fatta rätt beslut för samhället som helhet, säger Oskar Engblom, kraftsystemanalytiker på Svenska kraftnät.

Men avvägningen är inte lätt - det finns ingen gyllene formel för när intrång i naturskyddsområde väger över ökad tillförlitlighet i kraftsystemet.

– Flera av effekterna i den samhällsekonomiska analysen går inte att sätta monetära värden på, utan vi måste göra så bra kvalitativa bedömningar som möjligt, så beslutsfattarna får ett bra underlag, säger Oskar.

Många perspektiv i analysen

Vad är det då som ingår i analysen? Det skiljer sig mellan olika projekt, beroende på storleken. Det som kan ingå är investeringskostnad, drift- och underhållskostnader, elmarknadsnytta, tillräcklighet och tillförlitlighet för kraftsystemet, miljöpåverkan för exempelvis boende, naturmiljö och friluftsliv, samt påverkan på utsläpp.

– Jag som har ansvar för analysen och fungerar ungefär som projektledare och lägger ut undersökning av olika effekter på experter i olika delar av organisationen, säger Oskar.

En effekt som Oskar och hans enhet är experter på är elmarknadsnyttan. Enkelt uttryckt handlar det om hur byggandet av en ledning påverkar priser och flöden i elsystemet, och vad det innebär för elmarknadens parter: producenter och konsumenter samt vilken flaskhalsintäkt Svenska kraftnät får.

Det är inte alla projekt som kräver en samhällsekonomisk analys. Svenska kraftnät har anslutningsplikt, vilket innebär att om någon ansöker om anslutning av produktion eller förbrukning, så genomför vi nödvändiga åtgärder utan en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning.

Men för alla större ny- och reinvesteringsprojekt inleds den samhällsekonomiska analysen efter att man identifierat ett behov och beslutat att starta en utredning.

Vad är en flaskhalsintäkt?

Sverige har fyra elområden. I dessa områden sätts elpriset efter tillgång och efterfrågan på el inom området samt import- och exportmöjligheterna från och till angränsande områden.

Om det inte finns kapacitet att distribuera elkraft mellan två elområden får vi en flaskhals. Vid dessa tillfällen krävs att dyrare produktion startas upp i underskottsområdena för att täcka konsumtionen och som följd blir elpriset högre än i överskottsområdena.

Denna prisskillnad multipliceras med det flöde som överförs mellan områdena och blir en flaskhalsintäkt.