Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Reportage från Håll Nollans säkerhetsstopp i Hurva-Sege

15 september klockan 13.00 stannar arbetet upp i Svenska kraftnäts projekt Hurva-Sege och all personal samlas på Linjemontages etablering i Södra Sandby, utanför Lund. Tillsammans med representanter från Svenska kraftnät hålls ett säkerhetsstopp med gemensam reflektion kring arbetsmiljösäkerheten och hur vi samverkar för olycksfria arbetsplatser. Initiativet är en del av Håll Nollans säkerhetsstopp – en manifestation för att åskådliggöra samarbetets avgörande betydelse för en olycksfri byggbransch.

I projekt Hurva-Sege förnyas en 42 kilometers 400 kV-tranmissionsnätsledning som uppnått den tekniska livslängden. Entreprenaden utförs av Linjemontage AB som tillsammans med underentreprenören NCC är i full gång med mark- och fundamentsarbeten för de nya stolpplatserna. Precis som i Svenska kraftnäts alla anläggningsprojekt och många andra arbetsplatser i byggbranschen pausas allt arbete i Hurva-Sege klockan 13.00, 15 september för ett gemensamt säkerhetsstopp. 

 
Ett stolpfundament anläggs för den nya 400 kV-ledningen mellan Hurva och Sege. 

Säkerhetsstoppet är en årlig insats för att uppmärksamma säkerheten på våra arbetsplatser och för att diskutera hur vi gemensamt skapar en kultur präglad av säkra beteenden. För första gången arrangeras säkerhetsstoppet i Håll Nollans regi med avsikten att skicka en stark och unison signal inom byggbranschen om betydelsen av dessa frågor. Säkerhetsstoppet genomförs i alla Svenska kraftnäts anläggnings- och underhållsprojekt med agendan att lyfta goda exempel, dela erfarenheter och stärka samarbetet över gränserna. 

Personalen i Hurva-Sege samlas på Linjemontage etablering i Södra Sandby utanför Lund. 

I projekt Hurva-Sege sprider personalen ut sig på ett soligt Knutstorp i Södra Sandby utanför Lund, där Linjemontage har sin etablering. Säkerhetsstoppet inleds med att ditresta representanter från Svenska kraftnät hälsar välkomna och kortfattat förklarar syftet med säkerhetsstoppet. Därefter tar representanter från Linjemontage och NCC över ordet. Det blir en genomgång om elsäkerhet och riskerna som finns med att arbeta vid en spänningssatt 400 kV-transmissionsledning samt hur man ska agera om olyckan skulle vara framme. Därefter hålls en gruppreflektion där ordet är fritt. Flera goda exempel och förslag lyfts fram. Exempelvis inleds varje morgon på Knutstorp med en genomgång av dagens arbetsmoment, vilka riskerna är och vad som är viktigt att tänka på ur ett säkerhetsperspektiv.

- Vi vill dagligen påminna om vikten av säkerhet innan vi ger oss ut. Det är korta avstämningar där vi betonar att rätt utrustning ska användas och att nödvändiga säkerhetsåtgärder alltid ska vidtas. Konsekvenserna av ett misstag kan bli väldigt allvarliga när vi arbetar vid högspända kraftledningar, därför får vi aldrig bli för bekväma och börja ta genvägar, säger Morgan Bergvall som är Linjemontages platschef i projektet.

Linjemontages platschef Morgan Bergvall pratar om vikten av riskmedvetenhet vid arbeten nära spänningssatta kraftledningar. 

Under genomgången lyfts säkerhetsavståndet till kraftledningen och arbetsjordning fram som det absolut viktigaste att alltid tänka på. Särskilt eftersom stora maskiner och fordon används i många arbetsmoment behöver personalen vara medvetna om avstånden till närliggande faslinor.

- Vi har kompetenta och erfarna medarbetare som vet vad de gör. Hittills har vi inte haft några incidenter i projektet, men det gäller att alla är uppmärksamma på riskerna och hjälper varandra att skapa en bra säkerhetskultur. Vi uppmanar vår personal att stanna upp, tänka efter och fundera över hur jag gör detta på bästa sätt. Personsäkerheten är överordnat allt annat, det är viktigt att pränta in om och om igen, avslutar Morgan Bergvall.

Efter en dryg halvtimme tackar Svenska kraftnäts biträdande projektledare Fredrik Hallander för allas uppmärksamhet och personalen återgår till sina arbetsuppgifter.

- Arbetsmiljön och säkerheten är högt prioriterade frågor på Svenska kraftnät och även om arbetsgivaren har yttersta ansvaret för personalens säkerhet jobbar vi aktivt i strävan mot olycksfria arbetsplatser. Säkerhetstoppet är en av många viktiga insatser. Vi har också HMSK-resurser som kontinuerligt gör inspektioner på plats och säkerställer att arbetena uppfyller kraven gällande hållbarhet, arbetsmiljö och säkerhet, säger Fredrik Hallander biträdande projektledare för Hurva-Sege.

Om Håll Nollan

Alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag, en vision som delas av Håll Nollans över 80 medlemmar i bygg- och fastighetsbranschen. Initiativet startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen med ambitionen att engagera hela kedjan i ett byggprojekt. Genom att lära av varandra kan kulturer förändras, hårdare krav ställas, utbildningar och opinioner väckas för visionen noll olyckor i byggbranschen. Svenska kraftnät har varit medlemmar i Håll Nollan sedan januari 2020.