Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Risker finns, men elsektorn levererar

Som elberedskapsmyndighet tillika ansvarig för beredskapsplaneringen ligger det på Svenska kraftnät att ha koll på risker som skulle kunna hota elförsörjningen. Trots ett ansträngt läge i vissa delar som en följ av coronautbrottet, bedömer myndigheten att elsektorn förmåga är god.

Joakim Evertson, elberedskapschef på Svenska Kraftnät, och hans medarbetare har bråda dagar.JoakimEvertson.jpg

– I vårt uppdrag ligger också att vara bevakningsansvarig myndighet. Det innebär bland annat att vi ska hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen inom elförsörjningen samt informera om vidtagna och planerade åtgärder för att säkra elförsörjningen, säger han.

Samverkan med elsektorn

För att Svenska kraftnät ska få koll på läget inom elsektorn har man regelbundna möten med branschorganisationerna och med vissa enskilda elaktörer, som representerar olika nät och produktionsbolag. Dessa möten och avstämningar intensifierats för att ytterligare effektivisera och säkra inhämtning av viktig information.

– Vi vet att den information vi begär in varje vecka kräver en stor insats och att det tar tid och resurser i anspråk. Men vi hoppas att aktörerna känner att det bidrar till elförsörjningens och landets förmåga att hantera situationen. Och jag vill betona att vi är mycket tacksamma över den arbetsinsats som genomförs hos elförsörjningens aktörer runt om i landet, säger han.

Informationen Svenska kraftnät får in från elsektorns olika aktörer ligger till grund för de underlag som myndigheten överlämnar till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Den myndighet vi samarbetar med närmast i dessa tider är MSB. Varje vecka lämnar vi information till, MSB, om läget inom elförsörjningen. Om hur påverkad den är av coronakrisen, vilka behov som finns och om något särskilt behöver samordnas nationellt, säger han.

Svenska kraftnät har även i normala tider regelbundna och täta kontakter med MSB. Bland annat ansvarar och håller MSB i de veckovisa samverkansmötena med alla bevakningsansvariga myndigheter, för att få en samlad lägesbild inom alla samhällsviktiga sektorer i landet. Dessa fortsätter som vanligt.

Elförsörjningen fortsatt robust men risker finns

Joakim Evertsson bedömning är att läget inom elförsörjningen i landet är god och fortsatt robust. De risker han pekar på är personalbrist på grund av sjukskrivningar, och brist på varor och reservdelar till företagens produktions- och nätanläggningar.

– Ifall många insjuknar i covid-19 finns det risk för att företagen inte har tillgång till den personal de behöver. Om det uppstår brist på komponenter kan det leda till att företagen inte kan göra underhåll eller genomföra planerade projekt. Det är riskerna som vi ser för elförsörjningen, men som vi i dag bedömer vara hanterbara, säger Joakim Evertson.

Samma risker, sjukskriven personal och avsaknad av komponenter kan även äventyra Svenska kraftnät, då man är ansvarig för det svenska transmissionsnätet. Men bedömningen är densamma som för elsektorn i övrigt. Situationen är hanterbar.

– Än så länge är läget gott. Mycket tack vara de förebyggande åtgärder vi har infört.

Han nämner bland annat att en mycket stor del av personalen jobbar hemifrån för att undvika transporter till och från arbetsplatsen. Men för personal som jobbar på anläggningar och i kontrollrum finns inte den möjligheten. Därför omgärdas de av andra försiktighetsåtgärder.

Läs mer om Svenska kraftnäts arbete med elberedskap Öppnas i nytt fönster