Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så jobbar Svenska kraftnät med den gröna given

Svenska kraftnät har en nyckelroll i den europeiska klimatplanen The Green Deal, ”den gröna given”. Leif Pettersson, avdelningschef för strategisk utveckling på Svenska kraftnät, berättar mer om affärsverkets internationella arbete.

EU ska bli klimatneutralt senast 2050 och inget europeiskt land ska hamna på efterkälken när det kommer till energiomställningen. Det slår den ”The Green Deal”, den europeiska gröna given, som EU-kommissionen lanserade för snart ett år sedan, fast.

Den gröna given är en gemensam plan för alla EU:s länder och hur man ska arbeta med klimat- och miljöutmaningarna inom alla politikområden – på ett sätt som också är rättvist för alla. Ett enormt arbete som inbegriper allt från ekonomi och teknologi till social hållbarhet – men framför allt energi.

Mer förnybart i kraftsystemet

- Tillsammans med alla andra aktörer ska vi skapa världens första klimatneutrala kontinent. När fossila bränslen fasas ut, kommer elektrifieringen öka. För Svenska kraftnät innebär det att vi måste kunna ansluta mer förnyelsebar energi i elsystemet, berättar Leif Pettersson.

Som chef för strategisk utveckling befinner han sig i kärnan av Svenska kraftnäts internationella arbete. Avdelningen ansvarar bland annat för omvärldsanalys, forskning och utveckling samt koordinerar ansvaret för implementering av EU-förordningar och direktiv.

Ett grönt, driftsäkert paket

Svenska kraftnäts uppgift i den gröna given handlar inledningsvis om att fortsätta implementera ramverket Ren energi för alla i Europa, även kallat CEP (Clean Energy Package), som kom 2019.

- CEP är helt i linje med den gröna given, som man kan se som en skärpning av redan uppsatta mål. Övergripande handlar CEP om att bidra till ett mer driftsäkert elsystem med mer förnybar el i systemen. Det är en förutsättning för att uppnå de klimat- och energipolitiska målen, säger Leif Pettersson.

Den gröna given är något som alla länder måste bidra till, alla samhällssektorer, alla industrier. Alla som producerar energi kommer behöva anpassa sig till reglerna och fler och fler nationer kommer harmonisera med den europeiska lagstiftningen, konstaterar Leif Pettersson.  

- Svenska kraftnät har ju ingen egen elproduktion men däremot ser vi till att möjliggöra överföringen från producenterna till konsumenterna genom att bland annat bygga kraftledningar. Vi möjliggör alltså omställningen till klimatneutralt samhälle tillsammans med andra, säger Leif Pettersson.

Fler PCI-projekt

Svenska kraftnät har i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Det bygger på ett nära samarbete med andra länder, främst med våra grannländer i Norden men också inom EU. Ambitionen med den gröna given påverkar arbetet och utvecklingen av både det svenska och nordiska kraftsystemet.

- Fokus är kanske främst att få in mer vindkraft i kraftsystemet, inte minst havsbaserad vindkraft som vi ser en stor ökning av i framtiden. Då krävs det fler ledningar för att ta om hand energin, berättar Leif Pettersson.

Inom EU bedrivs också ett drygt hundratal så kallade PCI-projekt (Project of Common Interest) för elöverföring i Europa. Exempel på PCI-projekt, det vill säga projekt klassade av gemensamt europeiskt intresse, som Svenska kraftnät genomför idag är den nya nio mil långa 400 kV-ledningen mellan Nybro och Hemsjö, och den planerade 18 mil långa 400 kV-ledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland.

Viktigt att hänga med internationellt

Det internationella perspektivet i energisektorn är kontinuerligt ökande, menar Leif Pettersson. För Svenska kraftnät är det viktigt att hänga med i utvecklingen och arbeta aktivt med nya tekniska lösningar och samarbeten.  

- Mer och mer av vårt arbete styrs av EU-förordningar, idag har vi hela tiden Europa att förhålla oss till i våra projekt. Internationella projekt som den nya svensk-tyska elförbindelsen Hansa PowerBrigde, kommer vi arbeta allt mer med i framtiden, säger Leif Pettersson och avslutar:

- Den gröna given ökar tempot i energisektorn och är redan idag en viktig del av vad vi gör. På min avdelning för strategisk utveckling ser vi nu en snabbt ökande grad av samarbete internationellt, med andra aktörer i branschen och samhället i stort. Det är fantastiskt kul att få jobba med något som är så samhällsviktigt för Sverige, Norden och Europa. Framtiden kommer inte göra energi mindre intressant.

Svenska kraftnäts internationella arbete

Kraftledning och stolpe i motljus

Svenska kraftnät har i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya förbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Ta del av mer information om vårt internationella samarbete på vår webbplats

Kort ordlista

CEPClean Energy Package, på svenska: Ren energi för alla i Europa, är ett ramverk för minskade koldioxidutsläpp, som kom 2019. Ramverket förtydligar ansvaret för alla transmissionsnätsägare (förkortat TSO:er).

TSOTransmission System Operator, på svenska: transmissionsnätsägare.

ENTSO-E – Är ett nätverk av alla europeiska transmissionsnätsägare (TSO:er). 

PCIProject of Common Interest, betyder att projekt är klassat av gemensamt europeiskt intresse och har en speciell status hos EU för marknadsintegration av elnätet i unionen.