Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Schyssta arbetsvillkor och sund konkurrens i entreprenader

Svenska kraftnät anlitar entreprenörer, både från Sverige och andra länder, för att bygga ut och underhålla transmissionsnätet. Entreprenörerna anlitar i sin tur ofta underentreprenörer. Med hjälp av vår uppförandekod och nya arbetsrättsliga villkor utökar vi nu vårt fokus på att säkerställa schyssta arbetsvillkor för alla som arbetar åt oss, i alla led.

Svenska kraftnät ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Vårt ansvar att agera hållbart gäller inte bara inom vår verksamhet utan omfattar även våra leverantörer. Vi vill så långt som möjligt reducera miljömässiga och sociala risker i hela vår leverantörskedja.

Arbetsmiljö, miljö, elsäkerhet och kvalitet

Arbetsmiljö, miljö, elsäkerhet och kvalitet (HMSK) har sedan länge legat högt på agendan hos oss och våra entreprenörer och för att komma ifråga för uppdrag hos oss måste entreprenörer i våra utbyggnadsprojekt uppfylla våra högt ställda krav. Sedan 2019 har vi också en uppförandekod – Code of Conduct – som lägger grunden för vad vi kräver av alla våra leverantörer i hela leverantörskedjan gällande arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption.

Särskilda risker i byggbranschen

Karolina Viksten, Svenska kraftnätInom byggbranschen generellt har det på senare år uppmärksammats en helt ny typ av risker, nämligen brister kopplade till arbetsvillkor och levnadsförhållanden för arbetstagare, olika typer av fusk och i vissa fall rena oegentligheter.

– Även om vi inte ser den typ av allvarliga brister i vår verksamhet som beskrivs för byggbranschen generellt vill vi ändå lyfta dessa viktiga frågor. Vi vill hellre förekomma än förekommas, säger Karolina Viksten, hållbarhetsstrateg på Svenska kraftnät.

Tydligare krav på skäliga löner och villkor

För att säkerställa att alla som arbetar i våra entreprenörsled har schyssta villkor så inför vi också förtydligade kontraktsvillkor avseende lönenivåer och villkor för all personal. Löner och villkor ska vara i nivå med villkoren i svenska kollektivavtal för motsvarande arbetstagare. Dessa villkor gäller för alla som arbetar i våra byggkontrakt på svensk mark, både entreprenörers och underentreprenörers arbetstagare. Villkoren gäller också i andra typer av kontrakt där det bedömts finnas risk för oskäligt låga löner och bristande villkor för arbetskraften, t.ex. skoglig röjning.

Positivt mottagande

Vi kommer också utöka kontrollerna på våra arbetsplatser för att säkerställa att alla som arbetar i våra kontrakt uppfyller kraven på kollektivavtalsenliga löner och kraven i vår uppförandekod. För dessa kontroller kommer vi att anlita revisorer som är särskilt inriktade på frågor kring social hållbarhet, arbetsrättsliga villkor och lagstiftning gällande t ex utländsk arbetskraft.

– Planerna har presenterats för våra större entreprenörer. Mottagandet har hittills varit positivt. Många av våra entreprenörer har till och med efterfrågat dessa utökade kontroller. Det bådar gott att alla inblandade parter är engagerade i att säkerställa en sund konkurrens där ingen försöker vinna kontrakt med hjälp av dåliga villkor för arbetstagare, säger Karolina Viksten.

Leverantörsträff om arbetsvillkor och sund konkurrens

För att lära av andra och arbeta förebyggande har Svenska kraftnät etablerat kontakt med andra stora offentliga byggherrar, bl.a. Trafikverket och aktörerna inom satsningen Rättvist byggande.

Under arbetsmiljöveckan v. 43 anordnade Svenska kraftnät i likhet med föregående år en stor leverantörsträff, denna gång digitalt. Vid träffen presenterade bland annat fastighetsbolagen inom Rättvist byggande hur de arbetar proaktivt och strukturerat för att motverka oskäliga arbetsvillkor och oegentligheter på sina byggarbetsplatser.

Svenska kraftnäts tanke med detta inslag på leverantörsträffen är att få igång en bredare dialog och medvetande också i energibranschen avseende denna typ av risker och på så sätt börja arbeta förebyggande tillsammans med entreprenörerna.

 

Uppförandekod för leverantörer

puff45.jpgSvenska kraftnäts uppförandekod för leverantörer gäller i upphandlingar som startar från 1 juli 2019. Den bygger på väl etablerade konventioner, deklarationer och lagstiftning om mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, antikorruption och miljö.

Ladda ner vår uppförandekod för leverantörer (pdf, 4,53 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Våra kontraktsvillkor avseende arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal utgår från kraven i Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster.