Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karolina Viksten, hållbarhetsstrateg på Svenska kraftnät.

Schyssta villkor – uppförandekoder visar vägen

En hållbar leveranskedja, där varje leverantör ställer krav på sina leverantörer, är en förutsättning för att nå Svenska kraftnäts hållbarhetsmål. Under förra året infördes en uppförandekod för leverantörer som komplement till befintliga krav. Koden är ytterligare ett steg i vårt arbete med att minimera allvarliga risker, såsom arbets- och miljöskador, diskriminering samt korruption.

Svenska kraftnät ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Vi anlitar entreprenörer och underleverantörer, både från Sverige och från många andra länder, för att underhålla och bygga ut transmissionsnätet.

För att komma ifråga för uppdrag hos oss måste entreprenörerna uppfylla våra högt ställda krav inom miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet, säkerhet och kvalitet. Kraven, som kontinuerligt följs upp, finns dels i tekniska riktlinjer men också i form av kvalificeringskrav som ska uppfyllas för att entreprenörerna ska kvalificera sig till upphandlingarna.

Koden gäller för hela leverantörskedjan

Under 2019 införde Svenska kraftnät även en uppförandekod för underleverantörer. Koden gäller för hela leverantörskedjan på så sätt att varje leverantör förväntas ställa motsvarande krav på sina underleverantörer. Vår uppförandekod bygger på väl etablerade konventioner, deklarationer och lagstiftning om mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, antikorruption och miljö.

Karolina Viksten är hållbarhetsstrateg på Svenska kraftnät och har varit med och tagit fram myndighetens uppförandekod. Det är tuffa förväntade krav i den.

- För oss är det avgörande att samarbeta med seriösa och ansvarstagande leverantörer. För att definiera de krav och förväntningar vi har på de som levererar varor, tjänster och entreprenader till oss fyller uppförandekoden en viktig funktion, säger Karolina Viksten.

- Vi införde dessa krav för nya avtal under förra året och nu under 2020 så börjar vi följa upp dessa nya villkor. Vi vet att många av våra större leverantörer redan har motsvarande krav i egen verksamhet och gentemot sina underleverantörer och att de också jobbar med uppföljning, så på många håll ser det troligtvis bra ut.

Kraven ska hanteras i alla led

Vilken upplever du är den största utmaningen för leverantörer i vår uppförandekod?

- Att säkerställa kraven bakåt i leverantörskedjan. Det är oftast relativt enkelt att ställa krav på sin egen leverantör, men produkter och utrustning tillverkas ju ofta i långa led av leverantörer, så det är svårt att se till att kraven hanteras i alla led.

Hur jobbar vi fortsatt vidare för att utveckla vår uppförandekod?

-Efter att vi kommit lite längre med uppföljning, så kommer vi att utvärdera våra nuvarande krav och kanske förtydliga sådant som varit otydligt eller skärpa kraven på vissa områden. Vi kanske också kommer att bli tuffare vad gäller brister. Men detta handlar om ett par år fram i tiden när vi tar fram Uppförandekoden 2.0.

Svenska kraftnäts uppförandekod (pdf) (.pdf) Öppnas i nytt fönster