Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sommarens driftsituation ger erfarenheter för kommande sommar

– Sommaren 2020 visar framförallt på att snabba förändringar sker i kraftsystemet. Det kräver ökad beredskap för oförutsedda händelser och ändrade planeringsförutsättningar kan ställa krav på fler förebyggande åtgärder framöver. Mer analyser och förberedande arbeten behövs inför kommande somrar där årets erfarenheter utgör en viktig utgångspunkt, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät har som systemansvarig ansvaret att upprätthålla driftsäkerheten i kraftsystemet och analyserar kontinuerligt förmågan att säkerställa driftsäker­heten för olika scenarier, även under ansträngda förhållanden.

Under våren kom signaler om att driftsituationen under sommaren 2020 skulle bli särskilt ansträngd eftersom flera kärnkraftsproducenter förlängde sina revisionstider. Detta dels för att låga elpriser gjort det olönsamt att producera el under vissa perioder, dels för att pågående pandemi påverkade revisionstiderna.

Kärnkraften bidrar bland annat till spänningsstabiliteten och kortslutningseffekten i systemet.

Analyserna för sommaren 2020 visade att det var nödvändigt att förbereda ytterli­gare avhjälpande åtgärder för att upprätthålla driftsäkerheten. Driftförutsättningarna inför och under sommaren har varit särskilt utmanande, vilket för­anledde att vidta ett antal förebyggande åtgärder.

– För att fortsätta det nödvändiga underhållet och utbyggnaden av transmissionsnätet ville vi dessutom undvika att ställa in arbeten i och med att vi då skjuter problemen framför oss – säger Pontus de Maré.

Pontus de Marè
Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät.

Ringhals 1 gjordes tillgänglig under sommaren av Svenska kraftnät. Då uppstarten av Ringhals 3 försenades visade det sig att den åtgärden var nödvändig.

– Utan våra förebyg­gande åtgärder hade inget block varit i drift på västkusten, vilket gett ett mer ansträngt läge för spänningshållningen lokalt och belastningen i nätet, säger Pontus de Maré.

Svenska kraftnät ingick också avtal med ägarna till Karlshamnsverket respektive Rya Kraftvärmeverk i Göteborg att vara i beredskap att snabbt kunna tillgänglig­göra aktiv och reaktiv effekt under somma­ren. Syftet med åtgärderna var att säker­ställa lokal spänningsstabilitet och kortslutningseffekt samt öka de tillgängliga reglerresurserna för att kunna avlasta transmissionsnätet efter ett fel.

– Dessa förmågor, som är centrala för kraftsystemdriften, kunde inte säkerställas via befintliga marknadslösningar, säger Pontus de Maré.

Fram till slutet av augusti har driftläget under sommaren ändå varit hanterbart och de flesta planerade arbeten har kunnat genomföras. Driftläget har varit relativt gynn­samt tack vare att elanvändning inte var så hög som prognos och att allvarligare fel inte inträffat.