Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät avser att sälja en radiomast och infodrar därför anbud

Svenska kraftnät avser att sälja radiomasten Sävastklinten belägen på fastigheten Sävast 17:4 i Bodens kommun och infordrar därför anbud på masten. I masten finns det antenner inplacerade som tillhör externa nyttjanderättshavare.

Avtalen med nyttjanderättshavarna löper på olika tider och ytterligare information om avtalen erhålls inom ramen för anbudsförfarandet. Dessa avtal och de intäkter som belöper på avtalen kommer att övergå till köparen någon gång under år 2021. Masten säljs i befintligt skick och köparen uppmanas att själv besiktiga den. Anbudsinbjudan med tidigare besiktningsprotokoll och uppgifter om intäkter och markhyra för masten kommer att översändas till intresserade spekulanter efter intresseanmälan.

Sänd intresseanmälan per e-post till: antenner@svk.se med angivande av firma, kontaktperson, e-postadress och postadress, för information om masten och anbudsförfarandet.

Följande preliminära tidplan föreligger för anbudsförfarandet:

  • 2020-11-02: Information utsänds om att masten är till salu. Annonsering sker i branschtidning, på Svenska kraftnäts hemsida samt i sociala medier.

  • 2020-11-16: Anbudsinbjudan med underlag börjar distribueras till de som anmält intresse samt till ovan angivna nyttjanderättshavare.

  • 2021-02-01: Senaste datum då anbuden skall vara inlämnade till Svenska kraftnät enligt de anbudsregler som bifogas tillsammans med anbudsinbjudan.

  • 2021-05-01: Masten övergår till ny ägare.

En förutsättning för att kunna köpa masten är att köparen skriftligen påtar sig Svenska kraftnäts skyldigheter mot både nyttjanderättshavarna och markägare för masten.

Information om de enskilda nyttjanderättshavarna och deras antenner kommer inte att lämnas ut annat än till köparen i samband med ingående av överlåtelseavtalet avseende masten.

Frågor kring försäljningen sänds via e-post till antenner@svk.se eller via telefon till Izabelle Alteskog på 010-475 84 61.