Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Tomas Ärlemo

Svenska kraftnät del av Totalförsvarsövning 2020

Elförsörjning är en central funktion för att vårt samhälle ska fungera. Än mer kritisk är elförsörjningen vid en större kris eller i värsta fall ett krig. Nu pågår Totalförsvarsövning 2020 där Svenska kraftnät är en av 400 aktörer som medverkar. Ett viktigt steg i det gemensamma långsiktiga arbetet för att utveckla totalförsvaret och stärka Sveriges motståndskraft.

Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet. Vi har i uppdrag att leda och planera Sveriges elförsörjning vid händelser som kan medföra svåra påfrestningar på samhället och enligt vår instruktion ska vi leda och samordna elförsörjningens resurser i händelse av kris eller krig för att tillgodose totalförsvarets behov av elkraft.  I november 2019 startade övningen för Totalförsvarsövning 2020, TFÖ 2020, vilken sträcker sig över hela året. TFÖ 2020 är ett viktigt steg i det gemensamma långsiktiga arbetet för att utveckla totalförsvaret och stärka Sveriges motståndskraft.

Över 400 aktörer som till exempel länsstyrelser, kommuner, regioner samt myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, näringsliv, Svenska kyrkan och Sveriges Radio deltar i TFÖ 2020.

– Totalförsvaret har flera beroenden i händelse av krig; elförsörjning och drivmedelsförsörjning är två av de beroenden som får allt annat att fungera, säger Joakim Evertson, chef för enheten Elberedskap på Svenska kraftnät som ansvarar för myndighetens funktioner inom, elberedskap, krisberedskap, civilt försvar och dammsäkerhet.

– Svenska kraftnäts roll är att fatta beslut om elberedskapsåtgärder och vägleda aktörer inom eldistribution, elproduktion och elhandel om hur de ska förbereda sig. Det är vi tillsammans som får elförsörjningen att fungera säger, Joakim Evertson.

Kommunikation central fråga

Under året genomförs en totalförsvarsövning, TFÖ 2020, med alla bevakningsansvariga myndigheter. Totalförsvaret består utav militärt och civilt försvar där Svenska kraftnät och de bevakningsansvariga myndigheterna ingår i det civila försvaret. Totalförsvarsövningen har till syfte att testa totalförsvarsystemetet och Svenska kraftnät medverkar bland annat på en samverkansövning mellan centrala myndigheter.

2015 fick Sveriges bevakningsansvariga myndigheter ansvar för att förbereda och organisera sina verksamheter inför händelse av kris eller krig.

– Intresset för och behovet av elberedskap blir allt större. Idag finns en ökad förståelse för elens betydelse och hur den påverkar myndigheternas olika verksamheter, säger Joakim Evertsson.

Testar elsektorns robusthet

Övningar har alltid varit en viktig del av elberedskapsarbetet och Svenska kraftnät har genomfört ett flertal övningar under 2019 för att testa elförsörjningsförmågan.

– Övningarna ger oss bland annat en möjlighet att se hur vi ska utveckla hela vår kris- och krigsorganisation. Vi testar elsektorns robusthet, vår egen förmåga och våra kunskaper säger Joakim Evertson.