Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät deltar på Håll Nollans säkerhetsstopp för att uppmärksamma arbetsmiljösäkerheten

Den 15 september klockan 13.00 stannar Svenska kraftnäts bygg- och anläggningsarbetsplatser upp i ett 15 minuter långt säkerhetsstopp för att uppmärksamma arbetsmiljösäkerheten på våra arbetsplatser. Initiativet är en del av Håll Nollans säkerhetsstopp – en manifestation för att åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri byggbransch.

Håll Nollan är en samverkansförening med över 80 medlemmar från bygg- och fastighetsbranschen och har under de tre åren som föreningen verkat bland annat tagit fram arbetsmiljöstandarder och guider och en byggherreutbildning som har arbetats fram genom samverkan medlemmarna emellan.

Säkerhetsstoppet arrangeras för första gången i Håll Nollans regi och avsikten är att skicka en stark och unison signal inom byggbranschen. Genom att lyfta goda exempel kring erfarenhetsutbyte och samarbete vill Svenska kraftnät vara med och samverka över gränserna för säkrare arbetsplatser.

- Ensam är inte stark. Om vi ska kunna förändra på riktigt, behöver vi verkligen hjälpas åt. Genom att lyssna på varandra och gemensamt hitta bra lösningar kan vi nå en bra säkerhetskultur, säger Ulrika Dolietis, VD Håll Nollan.

Varje år i branschen inträffar runt 6000 arbetsplatsolyckor. Närmare 2000 av dessa är så allvarliga att de leder till medicinsk invaliditet eller sjukskrivning i mer än 30 dagar. Det finns mycket arbete att göra för att nå säkrarare arbetsplatser och målet med manifestationen är lägga ytterligare fokus på hur vi tillsammans i branschen kan bli bättre.

Svenska kraftnät har varit medlem i Håll Nollan sedan januari 2020 och är positiva till initiativet om att samarbeta för en säkrare arbetsmiljö, med målet att ingen ska skada sig på våra arbetsplatser.

- För oss är det en självklarhet att arbetsmiljöfrågorna är högt på agendan och att medverka i säkerhetsstoppet är ett led i detta. Vi behöver samverka med våra leverantörer inom området och tillsammans skapa säkrare arbetsplatser, säger Per Eckermark, chef Svenska kraftnäts nätdivision.

Den 15 september klockan 13.00 kommer därför ett säkerhetsstopp att genomföras i våra anläggnings- och underhållsprojektet där vi under ca 15 pausar arbetet för att samverka kring arbetsmiljösäkerheten. Liknande säkerhetstopp har tidigare år gjorts på Svenska kraftnäts egna initiativ, men detta blir första året ett gemensamsant produktionsstopp görs i Håll Nollans regi.

Om Håll Nollan

Alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag, en vision som delas av Håll Nollans över 80 medlemmar i bygg- och fastighetsbranschen. Initiativet startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen med ambitionen att engagera hela kedjan i ett byggprojekt. Genom att lära av varandra kan kulturer förändras, hårdare krav ställas, utbildningar och opinioner väckas för visionen noll olyckor i byggbranschen.