Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät får regeringsuppdrag rörande stödtjänster och avhjälpande åtgärder

Regeringen har gett Svenska kraftnät i särskilt uppdrag att beskriva affärsverkets pågående och kommande satsningar rörande stödtjänster för upprätthållande av normal drift samt för avhjälpande åtgärder och skyddstjänster för skärpt drift och nöddrift. Uppdraget innefattar även att vid behov föreslå teknikneutrala ersättningsmodeller för relevanta tjänster och ändringar i regelverk. "Svenska kraftnät välkomnar uppdraget. Det ger oss ett tydligt uppdrag och möjlighet att föreslå viktiga förbättringar och lösningar till nytta för samhället", säger Lowina Lundström, chef för division System på Svenska kraftnät.

Regeringen har beslutat att ge Svenska kraftnät i uppdrag att redovisa pågående samt framtida satsningar kopplat till stödtjänster och avhjälpande åtgärder vilka möjliggör en driftsäker och stabil elkraftproduktion och effektöverföring.

Förslag på nya teknikneutrala ersättningsmodeller

Svenska kraftnät kommer vid behov och med stöd av konsekvensbedömning lämna förslag på nya teknikneutrala ersättningsmodeller för relevanta tjänster och ändringar i regelverk som berör stödtjänster, avhjälpande åtgärder och skyddstjänster för att bidra till hög driftsäkerhet.

Samverkan och dialog med elmarknaden

Inom uppdraget kommer Svenska kraftnät att ta hänsyn till de förslag som Energimarknadsinspektionen lämnat i rapporten Ren energi inom EU – Ett genomförande av fem rättsakter (dnr. I2020/00602) som är relevanta för stödtjänster. Svenska kraftnät kommer även inhämta synpunkter från elmarknadens aktörer.

- Fortsatt samverkan och kontinuerlig dialog med leverantörer av stödtjänster och andra aktörer på elmarknaden är av största vikt och en central del av arbetet för att tillsammans ser till att el användarna får ett välfungerande elsystem, säger Lowina Lundström.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 september 2021.

Länk till beslutet (pdf 1,4 MB, öppnas i nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Länk till regeringens pressmeddelande (öppnas i nytt fönster) Öppnas i nytt fönster