Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Lina Andersson

Svenska kraftnät gräver upp kreosotimpregnerade stolpfundament

Svenska kraftnät kommer att gräva upp stolpfundament bestående av impregnerat trä både vid permanenta rivningar av ledningar och vid nybyggnation där äldre ledningar rivs för att ge plats till nya.

En mycket stor andel av stålstolparnas fundament i Svenska kraftnäts transmissionsnät utgörs av impregnerat trä i form av träslipers. Det rör sig framför allt om trä som är behandlat med kreosot, men även andra impregneringsmedel förekommer, som metallsalter. Dessa stolpfundament består av ett eller flera lager av träslipers, som hålls samman av till exempel kraftiga stålbalkar. Till de högsta stålstolparna som är 35 meter höga har fundamenten en yta på 5,5 x 8 meter och de är belägna några meter ner i marken.

– Dessa fundament som består av impregnerat trä har vi nu beslutat att gräva upp då vi återkallar koncession eller då vi bygger om och river äldre ledningar inom befintliga koncessioner, säger Sarah Graaf, miljöspecialist på enhet Hållbarhet, Svenska kraftnät.

Återställandekrav när koncession återkallats

Bakgrunden till beslutet är ett domslut i mark- och miljööverdomstolen som avsåg åtgärder vid återkallelse av koncession för ledningssträckan Tälle-Nässjö. Ärendet rörde hur långtgående återställandekrav som Energimarknadsinspektionen (Ei) kan ställa på Svenska kraftnät utifrån Ellagens bestämmelser. Domen blev att Svenska kraftnät ska ta bort kreosotimpregnerat trä när koncession återkallats.

Undantag kan dock göras, enligt domen, på enskilda platser där tydliga motstående platsspecifika intressen överväger nyttan med att ta bort ett visst fundament. Enligt Sarah Graaf skulle det till exempel kunna röra sig om miljömässiga motiv.

– Den miljömässiga nyttan av att gräva upp ett fundament måste överstiga eventuella skador på intilliggande skyddsvärd natur, säger hon.

Ett sådant undantag föregås i så fall av en dialog med behörig tillsynsmyndighet.

Även vid nybyggnad inom befintlig koncession

Som en konsekvens av domen har alltså Svenska kraftnät beslutat att impregnerat trä ska tas bort vid permanenta rivningar av ledningar – alltså vid återkallelse av koncession. En stor del av myndighetens rivningar sker dock i samband med nybyggnad inom befintlig koncession. Myndigheten har nu även fattat beslut för enhetlig hantering av den här typen av rivningar. Vid nybyggnad inom befintlig koncession där äldre ledningar rivs för att ersättas av nya ska stålstolparnas fundament och stagförankringar av impregnerat trä omhändertas.

– Även om vi inte är ålagda att gräva upp impregnerade fundament vid nybyggnad skulle vi någon gång i framtiden troligtvis vara tvungna att göra det. Det är därför i ett längre perspektiv ekonomiskt klokt att samtidigt som arbete med ny ledning pågår, ta upp samtliga delar av den gamla anläggningen, säger Sarah Graaf.

Svenska kraftnät beslutar om ytterligare sanering

På en punkt går Svenska kraftnät längre än domen. Myndighetens beslut gäller även fundament som har impregnerats med andra medel än kreosot, som till exempel metallsalter.

Svenska kraftnät bedömer att det är fundament till cirka 8 000 stolpar som ska grävas upp och saneras. Arbetet beräknas bli klart 2036. För perioden 2020-2024 bedöms att 1 miljard kronor behöver reserveras för detta.