Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Transmissionsnätstariff och avgift till balansansvariga parter 2021

Idag har Svenska kraftnäts styrelse fastställt nästa års transmissionsnätstariff samt avgift till balansansvariga parter. Höjningen är i linje med det som har kommunicerats tidigare vad gäller den långsiktiga utvecklingen av avgift och tariff.

─ Bakgrunden till höjningarna är att möjliggöra arbetet med att anpassa och utveckla kraftsystemet till en alltmer väderberoende elproduktion och en integrerad europeisk elmarknad, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät.

Effektavgiften, som är den delen av transmissionsnätstariffen som ska täcka drift, underhåll och utbyggnad av transmissionsnätet höjs med cirka 3%. Höjningen beror främst på ökade kostnader för stödtjänster och avhjälpande åtgärder samt avsättningar för framtida miljöåtgärder kopplat till sanering och uppgrävning av kreosotimpregnerat trä. 

Höjningen dämpas dock av att Svenska kraftnät kan nyttja kapacitetsavgifter i större utsträckning än tidigare och att verket har fått ett sänkt avkastningskrav. Därtill sker en omfördelning mellan effekt- och energiavgiften som en följd av att korrektionskoefficienten tas bort inför 2021.

Transmissionsnätstariffen består också av en energiavgift, som ska täcka kostnader för överföringsförlusterna i transmissionsnätet. En förändring vad gäller energiavgiften är att korrektionskoefficienten tas bort från och med 1 januari 2021. Förändringen innebär att energiavgiften kommer att spegla de kortsiktiga marginalkostnaderna för nätförlusterna istället för som idag genomsnittliga kostnader. Därtill har marginalförlustkoefficienterna räknats om.

Svenska kraftnäts styrelse har även beslutat om 2021 års avgift för balansansvariga parter. Avgiften ska framför allt täcka kostnader för de stödtjänster som krävs för att upprätthålla balansen och driftsäkerheten i kraftsystemet. Avgiften höjs med cirka 30 procent och höjningen beror främst på ökade kostnader för balanskraft mellan elområden samt personalkostnader.

Svenska kraftnät arbetar för att möjliggöra omställningen av kraftsystemet och tillsammans med de nordiska och europeiska systemoperatörerna bedrivs ett stort utvecklingsarbete kopplat till balansering. Automatisering och digitalisering av balanseringsprocessen samt ett ökat behov av stödtjänster kommer att medföra ökade kostnader och därmed också högre avgifter under de kommande åren.

Fakta

De nya transmissionsnätstariffen och avgifterna gäller från den 1 januari 2021.

  • Effektavgiften går till kostnader för drift, underhåll, avskrivningar och kapitalkostnader för transmissionsnätet.
  • Energiavgiften täcker kostnader för överföringsförlusterna på transmissionsnätet.
  • Balansansvarsavgiften går till kostnader för stödtjänster, personal, övriga kostnader och avskrivningar samt resultatet från balansavräkningen.

Mer om transmissionsnätstariffen 

Mer om avgifter för balanskraft och reglerkraft (.aspx) Ladda ner 

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, telefon 010-475 80 10 eller press@svk.se.