Hoppa till huvudinnehåll
Bild på (från vänster) Helena Olsson, Emilia Helander och Johanna Gustavsson som gått Svenska kraftnäts traineeprogram.

”Trygg miljö att öva på expertrollen” – från trainee till anställd

Johanna Gustavsson, Niklas Dahlin, Emilia Helander och Helena Olsson har alla gått Svenska kraftnäts traineeprogram. Efter ett lärorikt år av ovärderlig kunskap är de nu tillsvidareanställda på verket och är med och bidrar till Sveriges energiomställning.

Bild på Johanna Gustvasson.– Framför allt sporrades jag av att inriktningen på traineetjänsterna som man kunde söka var ganska seniora, sådana man normalt inte kommer in på efter bara ett år i arbetslivet, säger Johanna Gustavsson, idag teknikspecialist inom ledningsprojekt på Svenska kraftnät. Hon hade hunnit arbeta två år parallellt med avslutande studier till civilingenjör i energi- och maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och visste att hon ville jobba med elektrifieringen av samhället – där Svenska kraftnät spelar en viktig roll.

Trainee med expertkunskaper

Svenska kraftnäts traineeprogram gör intag vart annat år och rekryteringarna riktas mot specifika tjänster inom verket. Antalet platser varierar, men normalt antas 4-5 personer av totalt 300 sökande. Till årets programstart i september 2020 antogs åtta personer av cirka 300 sökande. 

Niklas Dahlin och Emilia Helander hade redan hunnit arbeta på Svenska kraftnät innan de sökte till utbildningen. De båda såg året som en möjlighet att lära sig mer om Svenska kraftnät, energibranschen i stort och fördjupa sina expertkunskaper från utbildningstiden.

Bild på Niklas Dahlin. – Alla pratade väldigt gott om programmet, att man fick lära sig mycket, berättar Niklas Dahlin som har en bakgrund i det något tvärvetenskapliga civilingenjörsprogrammet inom system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet, och tidigare sommarjobbat på Svenska kraftnät. Idag är han processledare på enheten kraftbalans under avdelningen för drift på Svenska kraftnät.

Bild på Emilia Helander. – Både att ha Svenska kraftnät som arbetsgivare och kulturen på arbetsplatsen kändes bra. Att få möjlighet att vara trainee ett år är jättebra för den personliga utvecklingen och karriären på ett sätt som annars är svårt att nå när man är ung och ny på arbetsmarknaden, säger Emilia Helander som studerat till civilingenjör inom energisystem vid Uppsala universitet. Hon sökte en traineetjänst inom inköp, där hon tidigare arbetat. Idag är hon projektledare inom systemprojekt på Svenska kraftnät.

Under utbildningstiden får traineen en provanställning som sedan övergår till fast anställning inom den roll som traineen rekryterats, om allt löper på som det ska.

Studieresor ger helhetsbild

Helena Olsson arbetar idag med ställverksfrågor i Svenska kraftnäts anläggningsprojekt, efter en avslutad traineetid som teknikspecialist inom anläggningsförvaltning. Hon tycker att upplägget på traineeåret var väldigt bra, där 50 procent av tiden ägnas åt utbildning och 50 procent åt yrkesutövning. Hon berättar också att de fick stor möjlighet att påverka traineeåret själva.

Bild på Helena Olsson. – Vi gjorde studiebesök och studieresor där vi själva fick bestämma vilka vi ville besöka. Vi lade upp en strategi för att försöka täcka in de olika aktörerna inom energibranschen, både producenter, förbrukare och Svenska kraftnäts motsvarighet i våra grannländer.

Intervjuade cheferna

Traineerna fick också möjlighet att intervjua alla chefer på Svenska kraftnät, allt från avdelningschefer till generaldirektör. Ett bra tillfälle att ställa frågor och öka förståelsen för hur all verksamhet hänger ihop.

– Det är lätt att utgå från att vi bara jobbar med elkraft på Svenska kraftnät – men det är ju så mycket mer! Svenska kraftnät är en viktig spelare i energiomställningen och det finns otroligt många yrkesroller som är en del av det, vilket också är viktigt att belysa, säger Johanna Gustavsson.  

Rådet: ”Hitta balansen!”

Om de skulle ge ett råd till kommande adepter på traineeprogrammet är alla fyra samstämmiga i att ta tillvara på traineetiden – den kommer inte igen.

– Det är en sak att läsa sig till saker på kontoret – men att se saker på riktigt ger väldigt mycket perspektiv. Man vill gärna lära sig det man på sikt ska jobba med på sin enhet – men prioritera traineeutbildningen. Resten kan du lära dig sen, säger Niklas Dahlin och får medhåll av Emilia Helander som tillägger:

– Det gäller att hitta en bra balans mellan traineeaktiviteterna och arbetet, man vill ju göra så mycket och göra ett bra intryck. Se till att hitta en lagom nivå och lägg inte för hög press på dig själv.

– Det hade tagit så många år att bygga upp den här erfarenheten utan det här programmet. Vi har fått träffa så mycket folk och jag har dagligen kontakt med flera av dessa personer som jag kan fråga och lära mig av. Det är nog få som har ett sådant kontaktnät efter så kort tid, säger Johanna Gustavsson, som tycker studieresorna var särskilt värdefulla.

– Var nyfiken och fråga mycket! Ta vara på tiden i traineegruppen – det är en trygg och tacksam miljö för att öva, säger Helena Olsson.

Alla traineer på bild under en studieresa till Österrike.

Under utbildningen åkte traineerna på studieresa, bland annat till Österrike.