Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2022 års transmissionsnätstariff är beslutad

Svenska kraftnäts styrelse beslutade idag att behålla effektavgiften oförändrad sett till kundkollektivet som helhet men höja marginalförlustkoefficienterna som påverkar energiavgiften. Därmed fastställs transmissionsnätstariffen enligt det preliminära förslaget som kommunicerades i slutet av augusti.

Transmissionstariffen består av en effektavgift och en energiavgift. Effektavgiften täcker drift, underhåll, avskrivningar och kapitalkostnader för transmissionsnätet. Energiavgiften täcker kostnaderna för överföringsförluster i transmissionsnätet.

Flera av de kostnadsposter som ingår i effektavgiften ökar. Det gäller främst stödtjänster, personal och posten nettoresultat för balansavräkningen som från den 1 november 2021 ska belasta nätkunderna. Det sistnämna är en konsekvens av europeisk lagstiftning. Trots det blir effektavgiften för 2022 oförändrad sett till kundkollektivet i genomsnitt.

– Bakgrunden till detta är främst att kostnadsökningarna kan kompenseras genom att verket får nyttja kapacitetsavgifter i större utsträckning än tidigare i enlighet med europeisk lagstiftning, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät.

Energiavgiften består av två delar, aktuell marginalförlustkoefficient och det faktiska priset på elbörsens dagen-före-handel per timme i respektive elområde. För år 2022 höjs marginalförlustkoefficienterna i genomsnitt med cirka 10 procent vilket förklaras av ökade överföringsförluster orsakade av ändrade flöden i transmissionsnätet.

– Vi uppdaterar årligen marginalförlustkoefficienterna inför nästkommande år för att de ska spegla de överföringsförluster vi har i nätet, säger Malin Stridh.

Läs mer här om transmissionsnätstariffen! Öppnas i nytt fönster