Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Jessica och Abrahim provar olika teknikområden inom aspirantprogrammet

Under hösten startade åtta teknikintresserade nyutexaminerade ingenjörer sin aspirantresa på Svenska kraftnät. Aspirantprogrammet ger deltagarna möjligheten att arbeta inom olika teknikområden under ett år tillsammans med erfarna experter. I slutet av året väntar en tillsvidareanställning vid en av enheterna inom Nätteknik.

De åtta aspiranterna utanför Svenska kraftnäts kontor.─ Vi behöver hjälpas åt i energibranschen för att lösa utmaningen med långsiktig kompetensförsörjning. Vi hoppas att vårt aspirantprogram ska bli en till väg att attrahera nya människor till vår otroligt viktiga och spännande bransch, säger Anna-Åsa Hellström, chef för avdelning Nätteknik på Svenska kraftnät och initiativtagare till aspirantprogrammet.

Dags att prova på!

Efter några gemensamma introduktionsveckor är det dags att börja arbeta med ett uppdrag åt en enhet inom nätteknik i cirka tretton veckor, för att sedan gå vidare till nästa uppdrag och enhet. I varje uppdrag arbetar man med medarbetare på Svenska kraftnät som har stor erfarenhet och gärna delar med sig av sina expertkunskaper.

Parallellt med praktikperioderna deltar man som aspirant i utbildningar, studiebesök på anläggningar med mera. Innehållet är man själv med och utformar. Efter den tredje praktikperiodens slut väntar en tillsvidareanställning vid en av avdelningens fem enheter.

Jessica Redander är en av aspiranterna och har läst civilingenjörsprogrammet i energisystem på Uppsala universitet. I sin masterutbildning har hon främst fokuserat på elkraft men har även läst kurser inom vind- och vattenkraftsteknik. Under hösten har hon arbetat i sitt första uppdrag.

─ Under första tiden som aspirant har jag arbetat med en omvärldsanalys för inställningsstrategier för reaktorbrytares synkroniseringsdon. Det är ett både utmanande och lärorikt uppdrag där jag först behövt sätta mig in i den bakomliggande teorin. Jag har haft mycket kontakt med andra transmissionsnätsoperatörer och tillverkare, vilket har varit väldigt spännande.

Abrahim Abdulkarim är också aspirant, han är en nyexaminerad maskiningenjör som pluggade civilingenjörsprogrammet i maskinteknik på Blekinge tekniska högskola. Han har en master inom innovativ och hållbar produktutveckling.

─ Mitt första uppdrag inom programmet är på enhet ställverk och primärapparater där jag håller på att skapa ett 3D-apparatbibliotek. Dessa 3D-modeller är tänkta att användas i förstudie- och planeringsfasen, där vi har målet att själva kunna ta fram ritningar.

Jessica och Abrahim berättar om varför de sökte till just Svenska kraftnät

─ Under min utbildning har jag alltid tyckt att Svenska kraftnät verkar som en väldigt spännande arbetsplats med sin viktiga roll för vårt energisystem både idag och i framtiden. Att få vara med och bidra till en samhällsviktig verksamhet var därför något som lockade mig! säger Jessica och fortsätter:

─ De förväntningar jag har på programmet är att lära känna Svenska kraftnät som organisation bättre och skapa ett kontaktnät inom organisationen. Jag vill även utveckla min egen kunskap inom de tekniska områdena jag vidrör och få möjligheten att vara ute i fält och se tekniken i verkligheten. Sedan hoppas jag att mitt arbete under programmet kommer bidra till verksamheten.

Abrahim berättar att han valde att söka till Svenska kraftnät för att han var nyfiken och ser Svenska kraftnäts betydelse.

– Jag ställde mig frågor som ”Vad är ett aspirantprogram?” och ”Hur är det och jobba som statstjänsteman i allt mer privatiserad samhälle?” Den pågående elektrifieringen av vårt liv och samhälle gör Svenska kraftnät till en viktig och relevant sektor för nyexaminerade ingenjörer.

Aspirantprogrammet

Svenska kraftnäts aspirantprogram riktar sig till teknikintresserade nyutexaminerad civilingenjörer eller högskoleingenjör. Det är en unik möjlighet att prova på att arbeta inom olika teknikområden under ett år. Förhoppningen är att programmet ska bidra till en långsiktig kompetensförsörjning för Svenska kraftnät men även för branschen i stort.

Film: Om aspirantprogrammet för ingenjörer

Anna-Åsa Hellström, chef för avdelningen Nätteknik på Svenska kraftnät berättar om aspirantprogrammet för ingenjörer (1.24 min)