Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Att bidra i energiomställningen är en drivkraft för Mikaela

Mikaela Sjöqvist har alltid tyckt att energifrågor är intressanta. Med en civilingenjörsexamen inom energi och erfarenhet från kraftvärmebranschen i bagaget sökte hon sig till Svenska kraftnät våren 2020. Idag har hon en roll där hon känner att hon är med och bidrar i en central framtidsfråga. ”Svenska kraftnät har ett viktigt samhällsuppdrag och är en möjliggörare för att vi ska kunna genomföra energiomställningen. Här får man jobba med frågor som potentiellt kan ge stor effekt och vara viktiga för hela samhället. Det påverkade att jag sökte mig hit”, säger Mikaela.

Mer än att bygga ledningar

Rent konkret handlar samhällsuppdraget om att förvalta och utveckla det svenska transmissionsnätet för el, det vill säga elkraftens motorvägar genom Sverige, och om att säkerställa att kraftsystemet är driftsäkert med en väl fungerande elmarknad. Det kräver en bred uppsättning kompetenser.Mikaela Sjöqvist_300.jpg

– Man kanske tänker att uppdraget bara handlar om att bygga ledningar. Men det är så många frågor som ska hanteras, med ny lagstiftning och ett allt mer komplext energisystem. Den komplexiteten gör arbetet intressant, säger Mikaela.

EU-gemensamt arbete för att utveckla elmarknaden

Mikaela arbetar som elmarknadsutredare inom enheten Transmission och Elmarknad hos Svenska kraftnät. Hon är med och utvecklar hur den nordiska och europeiska elmarknaden ska fungera, däribland hur beräkning och tilldelning av handelskapacitet inom Sverige och mellan Sverige och våra grannländer ska göras. Dessutom är hon involverad i den översyn av geografiska elområden som sker inom hela Europa.

–      Nu pågår en EU-gemensam översyn av huruvida dagens indelning i elområden i hela EU är optimal eller bör ändras. Än så länge har mycket av arbetet bestått i att komma överens om hur metoden för själva översynen ska se ut, inklusive vilka antaganden vi ska göra, så att vi kan modellera, utvärdera och jämföra olika indelningar på ett bra sätt, berättar Mikaela.

Arbetet där Mikaela deltar sker på tre nivåer – en svensk, en nordisk och en Europagemensam. Inom Norden är elmarknaden nära sammanflätad mellan länderna, så arbetet med att identifiera alternativa elområden sker ihop med våra nordiska motsvarigheter. I botten ligger ett omfattande EU-regelverk.

– Syftet med översynen är att vi ska ha elområden som säkrar ett driftsäkert och kostnadseffektivt kraftsystem, med korrekta prissignaler och rätt förutsättningar för effektiv hantering av strukturella flaskhalsar. I min roll deltar och koordinerar jag i arbetet på svensk, nordisk och europeisk nivå, säger Mikaela.

Roligt och lärorikt med ständigt nya utmaningar

Hon uppskattar möjligheten att arbeta internationellt. Sverige har hittills legat i framkant inom energiomställningen och förändringar med stor påverkan på kraftsystemet och Svenska kraftnäts verksamhet sker allt snabbare.

– Detta innebär att det kommer nya utmaningar och frågeställningar att sätta sig in i hela tiden. Jag tycker att det är roligt och lärorikt.