Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Att dokumentera kraftsystemet

Svenska kraftnät planerar att investera 70 miljarder de kommande åren i transmissionsnätet. Fler projekt, ökad byggtakt och ny teknik ställer höga krav, inte minst på dokumentationen längs vägen. - Dokumentationen gör det möjligt för oss att veta hur varje anläggning mår vid en viss tidpunkt – på så sätt möjliggör vi effektiv förvaltning och snabba insatser när fel påträffas, berättar Maziar Moradi, chef för Svenska kraftnäts projektdokumentation.

Just nu pågår ett enormt arbete med att anpassa kraftsystemet för att möta efterfrågan på förnybar el och ett samhälle allt mer beroende av el. Tillsammans med sina 21 kollegor på enheten för projektdokumentation har Maziar Moradi ett stort ansvar för att rätt information om det svenska transmissionsnätet finns tillgänglig. Allt för att Svenska kraftnät ska kunna förvalta, bygga ut och övervaka kraftsystemet rätt och effektivt.  

- Våra nyinvesterings- och utbyggnadsprojekt syftar till att skapa ny infrastruktur. För att uppnå ett effektivt underhåll och en säker drift så behöver anläggningsprojekten dokumenteras under byggfas. Dokumenteringen blir viktig teknisk data i våra system och nödvändigt förvaltningsunderlag, berättar Maziar Moradi.

”Bra underlag ger bra beslut”

Maziar Moradi gör en förenklande liknelse mellan teknisk dokumentation och den insydda tvättlappen i ett klädesplagg. Om det inte finns någon tvättlapp får du gissa dig till hur många grader textilen tål och hur färgen behålls bäst. Konsekvensen blir att plagget blir slitet i förtid, du kanske inte använder den mer och istället köper en ny – helt i onödan.  

- Om du inte har rätt dokumentation av en ledning eller station kan konsekvensen bli att man förnyar i förtid eller försent och åsamkar ett fel i transmissionsnätet. Utan komplett dokumentation blir behovet större av okulära besiktningar på plats, vilket tar tid och kräver mer resurser. Bra beslut tas på bra underlag – dokumentation är en central del av det, säger Maziar Moradi.

I Svenska kraftnäts arbete finns dessutom en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till, där riktig information skapar en tryggare arbetsmiljö för medarbetare och entreprenörer.   

Viktigt arbete som inte alltid syns

Den största utmaningen med dokumentation är den snabba utbyggnadstakten. För att sätta projekt i drift krävs att tidsplan och dokumentation går i samma takt, så är inte alltid fallet, enligt Maziar Moradi.

Han tycker att dokumentationsarbetet förtjänar en hög status, det skulle underlätta förståelsen för arbetet som är extremt viktigt – men som inte syns så mycket. Då skulle också tiden för dokumentationsarbete synas mer i projektens tidsplan.

- Dokumentationen ger oss historik och möjligheter till framförhållning. Det är avgörande för en framgångsrik drift och förvaltning av transmissionsnätet.

 

Om Maziar Moradi

Maziar_extern_brod.jpg

Befattning: enhetschef för enheten för projektdokumentation på Svenska kraftnät

Bakgrund: Civilingenjör inom elektroteknik, har jobbat i energibranschen i mer än sju år inom olika specialistroller.

Om projektdokumentation

  • Med ”projektdokumentation” menas teknisk dokumentation i ett anläggningsprojekt, till exempel att det ska byggas en ny station eller ny ledning.

  • Det som går under benämningen ”teknisk dokumentation” handlar om ritningar, manualer och data knutna till anläggningen.

  • Dokumenteringen hanteras oftast digitalt i ett dokumenthanteringssystem, men finns även delvis som papperskopior i arkiv och stationer.