Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Debattinlägg i NSD: Pilotprojekt ska möta klimatinvesteringarna i norr

Svenska kraftnät går i dag ut i en debattartikel i Norrländska Socialdemokraten, NSD, och berättar att man i ett antal pilotprojekt har som målsättning att halvera ledtiden för att bygga ledningar.

Då debattartikeln ligger bakom betalvägg publicerar vi den nedan.

I norra Sverige har vi en rad mycket omfattande industriinvesteringar på gång som har det gemensamt att de använder elektricitet för att eliminera CO2-utsläpp från industriprocesser. I ett historiskt perspektiv rör det sig om en kraftig ökning av efterfrågan på el. Om dessa investeringar kan realiseras fullt ut innebär det en mycket stor reducering av de svenska utsläppen av växthusgaser. Därmed ligger investeringarna helt i linje med Sveriges klimatmål om noll utsläpp av växthusgaser senast 2045, och att de därefter ska vara negativa.

En rad faktorer måste falla på plats för att dessa planer ska bli verklighet: investeringskapital, arbetskraft, know-how, bostäder, infrastruktur, etcetera. Men helt avgörande är att det finns tillgång till elektricitet. På denna punkt har vi på Svenska kraftnät en avgörande roll, tillsammans med regionnätsägarna.

Därtill, vilket är helt centralt, behövs mycket stora investeringar i ny elproduktion. Om alla planerade industriinvesteringar blir verklighet år 2045 i Norrland överstiger elbehoven dagens elproduktion tre gånger.

Otillräcklig kapacitet

Idag finns inte tillräcklig med överföringskapacitet i våra ledningar för att möta de önskade effektökningarna. Vi är därför i startgroparna att genomföra mycket stora investeringar i nya ledningar och stationer, samt uppgradera äldre i norra Sverige.

En investering i transmissionsnätet tar i nuläget 10-12 år att genomföra. Lägger vi även till tiden för de initiala systemutredningarna rör det sig om ytterliga något eller några år. Det rimmar illa med den efterfrågade takten som kommer av energiomställningen och med de investeringsplaner som många industrier har.

Vi har redan genomfört förändringar för att korta våra egna ledtider. Vi förbereder nu hur vi kan ta ytterligare steg och utveckla vårt eget arbete med våra lednings- och stationsinvesteringar. Bland annat har ny lagstiftning inom området öppnat upp för parallella processer. Den nya lagen Moderna tillståndsprocesser som trädde i kraft den 1 augusti i år möjliggör ansökan om förtida tillträde för utredande projekteringsarbete innan koncession är beviljad, samt en parallell handläggning av koncession med ledningsförrättning. Båda är exempel på hur samarbete kan möjliggöra en effektivare framdrift.

Halverad ledtid

Vår målsättning är att halvera ledtiderna på ett antal pilotprojekt där förutsättningarna är de rätta. Bland annat startas nu ett pilotprojekt för Norrlandskusten med detta syfte. På så sätt kan vi dra lärdomar och erfarenheter att ta med i andra investeringsprojekt.

Nästan alla stora projekt stöter på problem, som i värsta fall resulterar i både förseningar och fördyrningar. Nu ska vi ta oss an dessa pilotprojekt med en högre ambitionsnivå då de ska genomföras dubbel så snabbt som vanligt. Det är ett stort åtagande och innebär att vi beträder delvis ny terräng.

Pilotprojekten avser flera nya 400 kV-ledningar plus ett antal nya 400 kV-stationer.

Vi har också som ambition att se över möjligheten att öka andelen åtgärder för att öka kapaciteten utan att bygga nät. Det kan vara installation av högtemperaturlina i befintlig ledning eller installation av shuntkompenseringsutrustning och andra kapacitetshöjande stationsåtgärder. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att möjliggöra omställningen av industrin i Sverige samt möta behoven för nya grön industrietablering.

Fler måste hjälpa till

Vi själva äger inte alla delar för att lyckas med att halvera ledtiden. En förutsättning är att också andra inblandade aktörer, som elnätsföretag, kommuner, regioner och myndigheter bidrar inom sina ansvarsområden. En ömsesidig och konstruktiv vilja att lösa motstående intressen är en förutsättning för att vi ska kunna leverera önskad kapacitet – i Norrland såväl som i övriga delar av Sverige.

Nu ska vi halvera ledtiderna för dessa pilotprojekt. Men framför oss ligger mycket omfattande investeringar i elinfrastruktur som kräver rätt förutsättningar. Därför behövs förändringar i lagstiftning så att bland annat klimataspekter på ett tydligare sätt vägs in i tillståndsprocesser. Regionernas fysiska planering måste mycket tydligare inkludera elinfrastruktur. Transmissionsnätet bör ges en starkare ställning genom att pekas ut som ett riksintresse. Och vid val av teknik måste nätägarens behov avgöra utifrån system-, tillgänglighets- och effektivitetsperspektivet.

Lowina Lundström, divisionschef System, Svenska kraftnät

Per Eckemark, divisionschef Nät, Svenska kraftnät