Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Emma analyserar kraftsystemet

När Emma Thornberg läste miljövetenskap på universitetet var det inte en framtid som analytiker på Svenska kraftnät hon såg framför sig. Idag stortrivs hon med sitt jobb på en myndighet med ett mycket viktigt samhällsuppdrag.

Emmas väg till Svenska kraftnät gick via vatten och vattenkraft. Redan under studietiden gled hon över från miljövetenskap till nationalekonomi, och via arbete på en av Sveriges fem vattenmyndigheter, arbete med vattenkraft på energimyndigheten och regeringskansliet ledde karriären till en tjänst som analytiker inom vattenkraft på Svenska kraftnät.

Emma Thornberg– All vattenkraft i Sverige ska omprövas. Svenska kraftnät tog 2019 fram ett förslag till nationell plan tillsammans med Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten. Genom att jag arbetat på en vattenmyndighet kunde jag vattenförvaltning bra, och min uppgift var att bidra till att förslaget till den nationella planen för omprövning av vattenkraften blev klar i tid, berättar Emma.

Analyserar marknad och investeringar

Idag arbetar hon inom enheten Elmarknadsanalys på Svenska kraftnät. Det är inte längre enbart vattenkraften som står i fokus, utan samhällsekonomiska analyser och analyser av förändringar i kraftsystemet i stort. Specifikt gäller det i dagsläget två områden.

– Det ena är samhällsekonomiska analyser inför investeringar i Svenska kraftnäts transmissionsnät. Det andra handlar om att göra marknadsanalyser i ett femårsperspektiv baserade på de förändringar som sker i kraftsystemet och de utmaningar som det medför, säger Emma.

Tillfredsställande att se handfast resultat

I båda fallen ser Emma Thornberg handfasta resultat av sina analyser. Det hon räknar fram påverkar vilka lösningar som väljs och vilka investeringar som faktiskt kommer till stånd. Det ger henne en stor tillfredsställelse.

– Det är fantastiskt roligt att bidra med något som påverkar utvecklingen på riktigt. På mina tidigare jobb har det varit mycket som varit rätt så teoretiskt, mer skrivbordsprodukter.

De samhällsekonomiska analyserna som Emma arbetar med ingår i Svenska kraftnäts stora investeringsprogram NordSyd. Programmet syftar till att förstärka elöverföringen mellan norra och södra Sverige. Emma och hennes kollegor använder ett verktyg som gör att de kan simulera de samhällsekonomiska effekterna av de föreslagna investeringarna.

Snabba förändringar gör prognoser mindre säkra

En utmaning är att utvecklingen av samhällets elbehov och förändringarna i sammansättningen av kraftsystemet går så fort. Det gör att osäkerheten i prognoserna för framtiden blivit större. För bara några år sedan gick det fortfarande att göra en långsiktig marknadsanalys där de scenarier som togs fram pekade i någorlunda samma riktning. Den senaste långsiktiga marknadsanalysen landar istället i fyra helt olika scenarier beroende på hur omvärlden kan tänkas förändras. Det är utmanande, men också spännande.

Delaktig i samhällsuppdrag

Emma värnar om rollen som statstjänsteman och det ansvar det för med sig. Genom sitt arbete är hon en del i Svenska kraftnäts viktiga samhällsuppdrag med att ansvara för Sveriges transmissionsnät – en central pusselbit i landets elförsörjning.

När omvärlden och förutsättningarna för kraftförsörjningen förändras så påverkar det Svenska kraftnät på flera plan. Men Emma är inte orolig för hur verksamheten ska stå pall för förändringstrycket.

– Alla här förstår att vi står inför en väldigt stor förändring. Både ledning och chefer ser behoven, men vill samtidigt säkerställa att vi ska ha en sund arbetsplats med god arbetsmiljö, säger hon.

”Vi behöver fler nationalekonomer”

Den förändring som Svenska kraftnät genomgår leder till ett ökat behov av att rekrytera andra kompetenser än de traditionella. Skickliga ingenjörer inom kraftelektronik behöver kompletteras med andra kompetenser. Som till exempel fler medarbetare med en bakgrund liknande Emma Thornbergs:

– Vi behöver vara fler nationalekonomer! Jag säger till mina vänner att i Sundbyberg finns det en myndighet med ett spännande uppdrag. Här möts den tekniska världen och samhällsuppdraget. Det finns otroligt mycket vi samhällsvetare kan bidra med på myndigheten.