Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

FoU-projekt om effekterna av en övergång till marginalprissättning och fri budgivning för FCR-N

I takt med att kraftsystemet genomgår snabba förändringar ökar behovet av stödtjänster. Svenska kraftnät har genomfört ett FoU-projekt för att undersöka hur en övergång till marginalprissättning och fri budgivning på FCR-marknaden.

Svenska kraftnät ser en stor betydelse i utvecklingen av marknaden för frekvenshållningsreserver (Frequency Containment Reserve, FCR). Kraftsystemet är under stor förändring vilket ger ett stort behov av att säkerställa nödvändiga resurser för frekvenshållningen. Samtidigt har priserna för dessa stödtjänster ökat de senare åren- Det gör att det finns ett stor värde i att skapa goda förutsättningar för såväl nya som redan existerande aktörer på FCR-marknaden.

I dagsläget är buden på FCR kostnadsbaserade och betalningen sker utifrån respektive bud, så kallat ”pay-as-bid”. En förändring av marknadsdesignen som har diskuterats är en övergång till fri prissättning och marginalprissättning, så kallat ”pay-as-cleared”. FCR-marknaden idag präglas av en hög marknadskoncentration med vilket ger ökade risker för strategisk budgivning och väsentliga konstandsökningar, som i förlängningen skulle drabba elkunderna.

Mot den bakgrunden har Svenska kraftnät genomfört ett FoU-projekt där Austrian Institute of Technology (AIT) analyserat hur en övergång till marginalprissättning och fri budgivning kan påverka marknaden för FCR-N. Projektet genomfördes under hösten 2020 med utgångspunkt i tre huvudsakliga frågeställningar:

  1. Vilken effekt har en förändring från kostnadsbaserad till fri budgivning?
  2. Hur påverkas marknaden av en övergång från pay-as-bid till marginalprissättning?
  3. Vilken effekt kan nya marknadsaktörer och olika grader av konkurrens på FCR-N marknaden ha under en ny marknadsdesign?

Analysen visar att en förändring från kostnadsbaserad- till fri budgivning kan öka kostnaderna även om enbart en aktör agerar strategisk. Med enbart dagens aktörer på marknaden skulle buden avvika från de sanna alternativkostnaderna under 80 % av tiden under pay-as-bid eller mer än 60 % av tiden om marginalprissättning används. Denna effekt kan emellertid motverkas med nya marknadsaktörer och ökad konkurrens, dels genom att nya bud tränger ut dyrare bud och dels genom att existerande aktörers budgivning påverkas av en ökad konkurrens.

Som en uppföljning av detta projekt har Svenska kraftnät bett AIT att analysera vissa vidare frågeställningar kopplade till bland annat asymmetriska bud samt hur en övergång från dagens marknadsdesign till en potentiell ny marknadsdesign skulle kunna göras. Detta projekt genomförs under våren 2021.

Läs hela AIT:s rapport (på engelska): Analysis of the swedish FCR-N market design – Effects of transition to marginal pricing and free bidding” (pdf 3,4 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster