Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Helhetsperspektiv och samhällsnytta

När det svenska transmissionsnätet för el ska byggas ut ingår en samhällsekonomisk analys i underlaget. I den vägs minskade utsläpp och elmarknadsnytta mot intrång i landskapsbild och olägenheter för boende. När omvärlden och behov förändras speglas det i analyserna, något som Oskar Engblom, kraftsystemanalytiker arbetar med.

Oskar en.jpg– Vi kan ha ett ledningsalternativ som skulle öka leveranssäkerheten och minska prisskillnaden mellan elområden, men investeringskostnaden är helt orimligt hög eller förbindelsen innebär stor påverkan på människors boende - då måste vi väga dessa mot varandra. Vi ska fatta rätt beslut för samhället som helhet, säger Oskar Engblom, kraftsystemanalytiker på Svenska kraftnät.

Men avvägningen är inte lätt – det finns ingen gyllene formel för när intrång i naturskyddsområde väger över ökad tillförlitlighet i kraftsystemet.

– Flera av effekterna i den samhällsekonomiska analysen går inte att sätta monetära värden på, utan vi måste göra så bra kvalitativa bedömningar som möjligt, så beslutsfattarna får ett bra underlag, säger Oskar.

Omvärldens förändringar speglas i analysresultaten

Förändrade förutsättningar så som en ökad elektrifiering av samhället, en förändring i kraftslag och behovet av att inkludera en totalförsvarsplanering påverkar. Helhetsperspektiv och samhällsnytta är alltid i fokus.

– Det är av största vikt att vi följer samhällsutvecklingen och att våra analyser tar hänsyn till och inkluderar nya behov och förutsättningar, säger Oskar.

Många perspektiv

Vad är det då som ingår i analysen? Det skiljer sig mellan olika projekt, beroende på storleken. Det som kan ingå är investeringskostnad, drift- och underhållskostnader, elmarknadsnytta, tillräcklighet och tillförlitlighet för kraftsystemet, miljöpåverkan för exempelvis boende, naturmiljö och friluftsliv, samt påverkan på utsläpp.

– Den som har ansvar för analysen och fungerar ungefär som projektledare och lägger ut undersökning av olika effekter på experter i olika delar av organisationen, säger Oskar.

En effekt som Oskar och hans enhet är experter på är elmarknadsnyttan. Enkelt uttryckt handlar det om hur byggandet av en ledning påverkar priser och flöden i elsystemet, och vad det innebär för elmarknadens parter: producenter och konsumenter samt vilken flaskhalsintäkt Svenska kraftnät får.

Det är inte alla projekt som kräver en samhällsekonomisk analys. Svenska kraftnät har anslutningsplikt, vilket innebär att om någon ansöker om anslutning av produktion eller förbrukning, så genomför vi nödvändiga åtgärder utan en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning.

Men för alla större ny- och reinvesteringsprojekt inleds den samhällsekonomiska analysen efter att man identifierat ett behov och beslutat att starta en utredning.

Nätutveckling

elstolpe_vinter_

Vi stärker det svenska transmissionsnätet med nya elförbindelser och stationer. Processen för att bygga en ny elförbindelse kan ta upp till tio år och består av omfattande utredningsarbete, myndighetsdialog, samrådsprocess, tillståndshandläggning och byggarbete.

Läs mer om utbyggnadsprocessen (länk, öppnas i nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Transmissionsnätsprojekt

Skog och kraftledning

Vi stärker det svenska transmissionsnätet med nya ledningar och stationer för att ta hand om ny vindkraft, bygga bort begränsningar i nätet och för att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning.

Här är våra största transmissionsnätsprojekt (länk öppnas i nytt fönster).  Öppnas i nytt fönster