Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kallt väder leder till ökad förbrukning och högre elpriser

Under den senaste tiden har det svenska kraftsystemet och frågor rörande effektläget uppmärksammats. På sociala medier men även i nyhetsmedia har farhågor höjts om en förestående elbrist. Svenska kraftnäts generaldirektör, Lotta Medelius-Bredhe, kommenterar och förklarar hur tillräcklig effekt tillgängliggörs även under kalla vinterdagar.

Under de kalla och mörka vintermånaderna ökar vår förbrukning av el betydligt i Sverige. Vi förbrukar ungefär dubbelt så mycket el på vintern som under sommaren. Om det dessutom är en vindstilla vinterdag eller reducerad effekt i annan kraftproduktion samtidigt som elförbrukningen är som högst, behöver vi säkerställa att det finns tillräcklig import eller effektreserver som kan tillföra den el som behövs. Import bidrar när den inhemska produktionen är låg

Lotta Medelius Bredhe- Produktionsunderkott kan lösas med att importera el från våra grannländer. Att Sverige importerar el betyder inte att det råder elbrist men vissa tillfällen räcker inte den inhemska elproduktionen – när det är väldigt kallt – och vi kan få ett effektunderskott. Då är vi beroende av att importera el från våra grannländer. Detta inhemska effektunderskott har vuxit under några år. Ser man dock till hela året har Sverige ett stort elenergiöverskott. Och det har vuxit successivt under en rad år, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Importsituationen under de kalla dagarna visar enligt Lotta Medelius-Bredhe att den nordiska och europeiska elmarknadsmodellen fungerar. När vissa länder har elunderskott importerar de från länder som har elöverskott och tvärtom.

- Det är alltså något bra att vårt kraftsystem är sammanbyggda med andra länder, säger hon. Vi har projekt för att öka förmågan till handel med vår omvärld, såväl investeringar till Finland som Tyskland.

Reserver tillför effekt vid behov

Skulle inte importen räcka för att möta elförbrukningen i landet har Svenska kraftnät upphandlat en effektreserv. Den består idag av oljekraftverket i Karlshamn. Om det skulle finnas risk för att elförbrukningen skulle överstiga den tillgängliga elproduktionen – både inhemsk elproduktion och import – kan Svenska kraftnät beordra att Karlshamnsverket börjar producera el.

- Karlshamnsverket har vid en handfull tillfällen satts i minimidrift, vilket innebär att det är i standby för att snabbt börja producera el till kraftsystemet, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Minimidrift, då kraftverket levererar ca 40 MW till elnätet, har hittills i år skett vid tre tillfällen, dessförinnan skedde det vintern 2017/2018 vid fyra tillfällen och 2015/2016 vid sex tillfällen.

Låga temperaturer ger högre elpriser

Det har varit kallare än vanligt de senaste veckorna. En följd av detta är att de rörliga elpriserna stiger kraftigt i relation till de låga priser som sommarens varma, och blåsiga period bidrog till. Därtill hade vi förra året god tillgång till vatten i vattenmagasinen.

- Konkurrenskraftiga elpriser är en av grundpelarna för regeringens energipolitiska mål. I de fall där elpriserna stiger som en konsekvens av begränsningar i överföringskapaciteten i transmissionsnätet är det vårt ansvar att hantera dessa. Därför genomför vi och planerar för stora investeringar som ska bygga bort dessa begränsningar, säger Lotta Medelius-Brede.

Nya elmarknader för flexibilitet ger kundnytta och ökad effektivitet

Förutom att bygga ut och förnya det svenska transmissionsnätet deltar Svenska kraftnät aktivt i utvecklingen av nya marknadslösningar, bl.a. flexibilitetsmarknader där elförbrukare mot ersättning kan vara flexibla och förändra sin förbrukning både i tid och volym. Därigenom kan kraftsystem nyttjas på ett effektivare sätt och det skapas utrymme för fler elförbrukande verksamheter inom samma område.

Import

I den pågående diskussionen om elförbrukningen och en ansträngd effektsituation har oro rests för att Sverige tvingas importera el producerat av kol. Lotta Medelius-Bredhe väljer som generaldirektör för Svenska kraftnät att vända på perspektivet.

- ­Svensk export av fossilfri el är mycket stor. Det innebär att den tränger undan bland annat el från kolkraft i våra sydliga grannländer. Sedan har vi perioder då vi måste importera, men är det el av kol ingår de i det europeiska utsläppshandelssystemet som sätter ett bestämt tak för hur stora det totala utsläppet får vara, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Här hittar du lägesrapport rörande drift av kraftsystemet så som förbrukningsprognos och väderprognos för aktuell vecka:

Information från driften (.aspx) Ladda ner (länk öppnas i nytt fönster)