Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kontinuitetshantering är en förutsättning för ett väl fungerande krishanteringsarbete

Vårt samhälle är beroende av el och en trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Basen för att säkerställa en robust elförsörjning bygger på systematiskt kontinuitetshanterings- och säkerhetsarbete.

Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet. Det innebär att verka för att den svenska elförsörjningen har beredskap för extraordinära händelser såsom terror och jordbävningar eller vid höjd beredskap och krig. Enkelt uttryckt handlar det om den typ av störningar som ligger utanför de enskilda elföretagens eget ansvar. Svenska kraftnät arbetar förebyggande för att elförsörjningen ska ha förmåga att hantera störningar om de ändå skulle uppstå. Samtidigt har elföretagen ett stort eget ansvar och skyldigheter som inte upphör i krissituationer, utan elsektorn har – och tar - ett gemensamt ansvar sett ur sina respektive roller.

Ett viktigt mål inom kontinuitetshantering är att arbeta systematiskt med åtgärder som minskar risken för avbrott och att skapa planer för att hantera de störningar som ändå kan uppstå. Det strukturerade sättet att arbeta med kontinuitetshantering är att använda lagkrav och standarder för kontinuitet som utgångpunkt för arbetet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för att vägleda samhällsviktig verksamhet såsom elsektorn om hur man ska arbeta med kontinuitetshantering.

– Svenska kraftnät ska utöva tillsyn och vägleda elsektorn för att vi ska anamma samma struktur, nationellt som regionalt. Det är viktigt att elsektorns aktörer arbetar aktivt med dessa frågor med utgångspunkt i standard för kontinuitetshantering (ISO 22301). Genom detta kan kritiska funktioner identifieras som ska omfattas av kontinuitetsplaner, säger Anna Sedvall Wiklund, tillförordnad chef för enheten Elberedskap på Svenska kraftnät.

Varför är elberedskap och kontinuitetshantering så viktigt?
Elförsörjningen är den mest centrala infrastrukturen för individer, samhällets funktionalitet och för totalförsvarsförmågan. Elförsörjning är därmed en infrastruktur som behövs för att samhället överhuvudtaget ska kunna fungera. Ett avbrott i elförsörjningen påverkar samhällsviktiga funktioner som elektroniska kommunikationer, transporter, kommunalteknisk försörjning, sjukvård och finansiella tjänster. Utan en fungerande elförsörjning skulle det även bli svårt, för att inte säga nästintill omöjligt, att försvara Sveriges suveränitet.

– Säkerställandet av elförsörjningen är nödvändig för att skydda civilbefolkningen och för att upprätthålla förmågan inom hela totalförsvaret vid en allvarlig kris och i krig. Oavsett vilken situation vi befinner oss i så har vi en enormt viktigt uppgift att hantera, säger Anna Sedvall Wiklund.

Elsektorns aktörer har idag en förmåga att hantera olika händelser. Beredskapen bygger dock på en bred samverkan mellan sektorns aktörer, där Svenska kraftnät alltså har en aktiv sammanhållande roll.

– Det är förstås viktigt att vi först gör vår egen hemläxa och myndigheten har intensifierat arbetet med att se över hur vi bättre kan stödja elsektorn. Vi utvecklar en struktur och identifierar kritiska delar av verksamheten. Ett delmål för 2021 är att vi har en etablerad process för kris- och kontinuitetshantering som är samordnad med totalförsvarsplaneringen och då kan vi gå vidare till elsektorn och utöva den tillsyn vi är ålagda att utföra, säger Anna Sedvall Wiklund.

Här kan du läsa mer om Elberedskap. Öppnas i nytt fönster

Fakta kontinuitetshantering

  • Kontinuitetshantering – är en metod för att skapa förmåga för att ens verksamhet ska kunna fungera – oavsett vilken störning man än utsätts för. Kontinuitetshantering omfattar hela hotskalan, från vardagliga händelser till händelser i kris och under höjd, skärpt eller högsta beredskap.
  • För att uppnå en kontinuitetsförmåga är en viktig del i kontinuitetshantering att genomföra konsekvensanalys för sin kritiska verksamhet. Med det menas att analysera vilka konsekvenser verksamheten kan acceptera och vilka konsekvenser som inte kan accepteras. För konsekvenser som inte kan accepteras skapas redundans för att undvika dessa och om de ändå inträffar skapas planer och rutiner för hur dessa ska hanteras för att minimera påverkan.